Smanjena potrošnja energije s novim, optimizovanim pločama za razmenu toplote

sreda, 13. novembar 2019.
Aarhus

Aarhus, drugi po veličini grad u Danskoj, brzo je rastući grad sa stalnim porastom broja stanovnika. AffaldVarme Aarhus upravlja snabdevanjem daljinskog grejanja za grad Aarhus i usmeren je na uštedu energije. Kompanija ima cilj da smanji potrošnju toplotne energije kako bi smanjila negativan uticaj na životnu sredinu i klimu. Veliki projekat obnove, u saradnji s kompanijom Sondex koja je u vlasništvu Danfossa, zamenom starih ploča novima, povećao je efikasnost razmenjivača toplote za više od 20%.

Lako zamenjive ploče
Inženjer održavanja iz AffaldVarme Aarhusa naglašava važnost savetovanja koje pruža Sondex:
“Zadovoljstvo mi je nositi se sa izazovima koje donosi sadašnja postavka kompanije Sondex. Znanje i povratne informacije koje nam je pružila kompanija Sondex usmerile su nas ka novim rešenjima. Sondex je bio spreman za blisku saradnju na inovativnom dizajnu ploča koji nam je dao brojne prednosti “, komentarisao je Finn Olesen, menadžer održavanja u AffaldVarme Aarhus.

Rešenje koje uključuje uvođenje novih ploča u postojeće razmenjivače toplote je jeftino i jednostavno. Dok bi ugradnja potpuno novih razmenjivača toplote uključivala rezanje starih razmenjivača u komade i njihovo uklanjanje, ove ploče se mogu lako zameniti novim izrađenim u istim dimenzijama. Obnova pojedinačnih razmenjivača toplote je jednostavna i može se obaviti bez ikakvih operativnih smetnji.
“Već dugi niz godina smo za razmenjivače toplote imali ugovor o održavanju sa kompanijom AffaldVarme Aarhus, a na sastanku prošle godine s AffaldVarme Aarhus predložili smo nadogradnju razmenjivača toplote sa novim pločama, što bi omogućilo znatno veću efikasnost od obnove 6.000 ploča. U bliskoj saradnji sa kupcem, razvili smo nove ploče sa manjom dubinom presovanja, tanjim materijalom i novim profilom riblje kosti koji su mnogo efikasniji ”, objasnio je John Olesen, servisni inženjer kompanije Sondex.

 

Odgovara potrebama i zahtevima sutrašnjice
Trenutno su sve oblasti društva fokusirane na uštedu energije, a temperaturni zahtevi danas su drugačiji od onih u prošlim danima kada je uspostavljena mreža za daljinsko grejanje. Da bi se povećala efikasnost, važno je da se voda za daljinsko grejanje vrati u razmenjivač toplote na najnižoj mogućoj temperaturi. Nadogradnjom razmenjivača sada je moguće smanjiti povratnu temperaturu na 38 °C.

Aarhus je brzorastući grad sa stalnim porastom broja stanovnika. Trenutna nadogradnja razmenjivača toplote predstavlja razvoj kapaciteta koji će omogućiti da AffaldVarme Aarhus snabdeva daljinsko grejanje i toplu vodu sve većem broju stanovnika u narednim godinama bez daljih ulaganja u nove razmenjivačke stanice.
“Na nadogradnji smo postigli značajnu novčanu uštedu. Osim toga, takođe smo dobili 20% dodatne snage iz postojećih razmenjivača toplote. Prema tome, možemo povezati više potrošača sa našom mrežom bez proširenja kapaciteta samo sa upotrebom novih razmenjivača toplote,” zaključio je Finn Olesen

 

Činjenice o gradskoj mreži za daljinsko grejanje AffaldVarme Aarhus:

  • Snabdeva oko 350.000 stanovnika u drugom gradu po veličini u Danskoj, sa daljinskim grejanjem i potrošnom toplom vodom
  • Sastoji se od prenosne mreže dužine 140 km i više od 2.000 km duge distributivne mreže
  • Šezdeset razmenjivačkih stanica toplote, svaka sa dva razmenjivača toplote, povezuju dve mreže
  • Svaki razmenjivač toplote sadrži 500 ploča, od kojih je svaka visoka 1800 mm i široka 750 mm, ploče su izrađene od nerđajućeg čelika debljine 0,6 mm, otpornog na kiseline
  • Prenosni sistem je iz 1983. godine
  • Obližnji Studstrupværk obezbeđuje snabdevanje toplotom na bazi drvenih peleta i električnih kotlova na vetrogeneratore
  • Dodatni izvori toplote su spaljivanje otpada, kombinovana toplana i termoelektrana na biomasu koja koristi toplotu iz morske vode.

 

Činjenice o Sondexu
Sondex je vodeći svetski tržišni proizvođač u oblasti prenosa toplote i nudi najširi asortiman ploča za razmenjivače toplote s priključcima prečnika od 25 mm do 650 mm. Sondex nudi standardna rešenja i razmenjivače toplote prilagođene za protok, pritisak i temperature u prenosnoj i distributivnoj mreži. Sedište preduzeća Sondex je u Koldingu, Danska, a na globalnom nivou preduzeće ima oko 1.200 zaposlenih. Sondex je 2016. godine kupljen od strane Danfoss A/S.