Kako funkcioniše daljinsko grejanje?

ponedeljak, 13. januar 2020.
Daljinsko grejanje

Toplana - postrojenje za proizvodnju toplote pumpa toplu vodu potrošačima kroz mrežu daljinskog grejanja. Topla voda se u domaćinstvima koristi za grejanje prostorija i podno grejanje, te za proizvodnju sanitarne tople vode. Sanitarna topla voda se zagreva u izmenjivaču toplote u kojem topla dovodna voda svoju toplotu prenosi na vodu koja izlazi iz slavina.

Topla voda iz toplane može direktno da se koristi za zagrevanje prostorije. Alternativno, izmenjivač toplote takođe može preneti toplotu u unutrašnju cirkulaciju. Voda iz toplane - koja je sada hladna jer se toplota prebacila u sanitarnu toplu vodu i grejanje - vraća se u toplanu i tako neprekidno cirkuliše u zatvorenom cevovodu.

Neki sistemi daljinskog grejanja koriste paru kao medij za distribuciju toplote umesto vode. Time se postižu veće temperature snabdevanja, često potrebne za industrijske procese. Najveći je nedostatak pare u tome što para ima veće gubitke toplote od vode.

Cevovod

Ekološki prihvatljivo i energetski efikasno grejanje

Zbog istovremene proizvodnje toplotne i električne energije u kombinovanim termoelektranama, daljinsko grejanje je vrlo energetski efikasno. Primena obnovljivih izvora energije i korišćenje otpadne toplote proizvedene u industriji, uveliko doprinosi očuvanju okoline. Ova vrsta korišćenja i potrošnje energije korisna je i za okolinu i za društvo uopšte.
U poređenju sa individualnim sistemima grejanja, daljinsko je grejanje kvalitetniji izvor grejanja za smanjenje emisije opasnih jedinjenja. Razlog tome je činjenica da toplane imaju napredniju opremu za kontrolu zagađenja a toplotu proizvode u kontrolirasim uslovima. Osim toga, daljinsko grejanje je vrlo prikladno za potrošače koji jedva da i primećuju kako se njihovi grejači i voda iz slavine svakodnevno zagrevaju.

Daljinsko grejanje nam omogućuje zelenu budućnost

Daljinsko grejanje je kompatibilno sa današnjim obnovljivim izvorima energije, a uspostavljena distributivna mreža daljinskog grejanja u budućnosti može poslužiti za distribuisanje ostalih izvora energije potrošačima putem postojećih cevi daljinskog grejanja.
Dodajte tome vrhunsku efikasnost i mogućnost korišćenja otpadne toplote za proizvodnju električne energije i imate sistem koji je potencijalni temelj snabdevanja energijom u budućnosti.

Obnovljiva energija - zamena fosilnih goriva održivim alternativama

U skladu sa povećanim naporima za očuvanje okoline, obnovljivi izvori energije postali su ključno pitanje. Daljinsko grejanje zbog svoje fleksibilnosti lako može da bude zamenjeno sa ekološki prihvatljivim alternativama.
Obnovljiva energija je energija stvorena prirodnim resursima i uključuje geotermalnu energiju, biomasu, energiju vetra, energiju vode, solarnu energiju itd.
Obnovljivi izvori energije su neutralni na efekat staklenika. To znači da ne povećavaju koncentraciju gasova staklene bašte (npr. CO2, metana, azortni oksida i CFC) u atmosferi.
Ovi alternativni obnovljivi energetski resursi su direktno ili indirektno kompatibilni sa daljinskim grejanjem. Izvori energije koji se obično koriste u proizvodnji električne energije, kao što su voda i energija vetra, retko se koriste u sistemima daljinskog grejanja, ali se većina obnovljivih izvora koristi u velikoj meri u daljinskom grejanju.