Precizna kontrola kompresora obezbeđuje optimalnu temperaturu i čist protok vazduha u bolnici

sreda, 16. februar 2022.

 

Zdravo okruženje u zatvorenom prostoru je od suštinskog značaja za svaki proces oporavka – a stvaranje pouzdanog HVAC sistema ventilacije je pravi izazov za svaku bolnicu. Zbog toga je kontrola temperature i unutrašnje klime svake sobe izuzetno važna. Tokom leta, kada temperature mogu da pređu 30°C, efikasna klimatizacija je posebno važna za održavanje udobnosti pacijenata i efikasnosti osoblja. Iz tih razloga Univerzitetski medicinski centar (UMC) Ljubljana odlučio je da renovira svoj sistem za hlađenje. Projekat je podrazumevao zamenu i omogućenje regulacije dva rashladna kompresora koja su radila više od 40 godina. Konstruisana su dva kompresora 19 XR sa 2245 kW rashladne i 375 kW električne snage.

Nulti nivo smetnji, visoka sigurnost i efikasnost

Korisnik je postavio zahtev za niskim harmonijskim izobličenjima, koji podrazumeva nivo THDi ne viši od 5%, bez obzira na opterećenje. Pored toga, od dobavljača se očekivalo da isporuči pouzdan sistem sa visokim nivoom redundantnosti i sigurnosti, nultim nivoom smetnji ka primarnoj bolničkoj opremi, visokim nivoom bezbednosti za osoblje održavanja, servis i tehničku podršku i uštedama u potrošnji električne energije.

U dogovoru sa projektantom i krajnjim korisnikom, Danfoss je predložio rešenje
VLT® Lov Harmonic Drive (LHD), gde su frekventni pretvarač i aktivni filter ugrađeni u istom kućištu. Aktivni filter je montiran paralelno sa ulazom frekventnog pretvarača; dakle, frekventni pretvarač može da radi normalno u slučaju kvara filtera i obezbeđuje neprekidan rad sistema hlađenja. Važni faktori koje je krajnji korisnik uzeo u obzir prilikom donošenja odluke bili su: spisak rezervnih delova, 24/7 servisna podrška i bezbolno puštanje u rad.

Ovi VLT® Lov Harmonic Drives kontrolišu nove kompresore u tehničkoj prostoriji

Dodatne prednosti korišćenja VLT® Lov Harmonic Drive:

 • Napon na DC-linku pretvarača nije povišen
 • Nizak dU/dt vršni naponski skok na terminalima motora
 • 15-20% niži vršni napon
 • Niske parazitne struje ležaja
 • Niske RFI smetnje u kablovima
 • Niska disipacija kondenzatorskih baterija
 • Usklađenost sa zahtevima dU/dt prema standardu EN 60034 - 17/25 
 • Usklađenost sa zahtevima dU/dt prema standardu NEMA MG1-1998 31.4.4.2.
Dva 19 XR kompresora sa 2245 kW rashladne i 375 kW električne snage su sada u funkciji sistema hlađenja

 

Predstavnici bolnice, njihovi supervizori, glavni izvođač radova, isporučilac kompresora, Danfoss kao isporučilac pretvarača i CNS programer su prisutvovali  pokretanju sistema. Svi izvođači su morali da pokažu izuzetno visoku prilagodljivost i doslednost kako bi obezbedili optimalan rad sistema i obezbedili da on obavlja svoju primarnu funkciju – održavanje optimalne temperature i ventilaciju bolničkih prostorija, što rezultira većim komforom za pacijente i zdravstveno osoblje.

Šta su tačno harmonijska izobličenja?

Svi nelinearni potrošači, koji izobličuju sinusoidalni strujni talas iz mreže, izazivaju harmonijska izobličenja. Praktično svi savremeni elektronski uređaji za upravljanje su izvor harmonika. Kao i svako nelinearno opterećenje, frekventni pretvarači mogu takođe biti razlog za harmonijska izobličenja u mreži.

Forma krive zavisi od:

 • Prekidačkih komponenata (na primer, SCR diode
 • Kapaciteta kondenzatora u frekventnom pretvaraču
 • Kapaciteta prigušnica u frekventnom pretvaraču
 • Tipa transformatora, njegove snage i impedanse
 • Tipa, preseka, dužine i impedanse kabla
 • Ostalih električnih uređaja

Za frekventne pretvarače, peti, sedmi, jedanaesti, trinaesti, (i tako dalje) umnoženici nominalne frekvencije su tipični izvori harmonika. Harmonsko izobličenje utiče na ceo sistem.

Negativne posledice strujnih harmonika su:

 • Povećana potrošnja električne energije
 • Povećani gubici
 • Veće rezonantne struje u mreži
 • Transformatori sa visokim procentom priključenih nelinearnih potrošača su više opterećeni i zagrevaju se više od onih sa uglavnom linearnim potrošačima
 • Dodatno grejanje kablova

Strujno izobličenje utiče na napajanje, što rezultira izobličenjem napona napajanja. Ako je mreža „zagađena“ harmonicima, onda nijedan uređaj povezan na ovu mrežu ne može da radi optimalno ili punim kapacitetom.

To dovodi do:

 • Manjeg kapaciteta napojne mreže
 • Kraćeg veka trajanja povezanih uređaja.
 • Fenomena treperenja
 • Neujednačenog rada motora (pulsacije na osovini)
 • Prekida u napajanju i proizvodnji
 • Značajnog povećanja elektromagnetnih smetnji
Više