Danfoss Drives pruža informativni uvid u Vašu infrastrukturu za optimizaciju plana održavanja

sreda, 20. januar 2021.

Nova usluga DrivePro® Site Assessment kompanije Danfoss Drives nudi rukovodiocima fabrika i postrojenja detaljne uvide u performanse njihove infrastrukture. Smanjuje zastoje i povećava efikasnost time što olakšava prepoznavanje mogućnosti za optimizaciju. Usluga je deo DrivePro® Life Cycle Services portfolija Danfossovih postprodajnih usluga. Ključni aspekt nove usluge jeste da pokriva sve familije frekventnih pretvarača kompanije Danfoss ili bilo kojeg drugog proizvođača.


DrivePro® Site Assessment  započinje detaljnim ispitivanjem na licu mesta, koje sprovode stručni Danfossovi inženjeri koristeći vodeće alate za procenu. Inženjeri upoređuju rezultate sa utvrđenim parametrima najbolje prakse za merenje i procenjuju status životnog ciklusa pretvarača, njegovo stanje, kritičnost u slučaju kvara i rizik.

Rezultati ovog istraživanja izloženi su informativnom izveštaju koji uključuje sve detalje izmerenih parametara i preporuke za optimizaciju. Sve ključne informacije predstavljene su u tabličnom i grafičkom formatu, tako da se glavni nalazi izveštaja mogu brzo i lako predstaviti u željenoj formi.


Tipični sadržaj izveštaja uključuje sveukupne performanse upoređene sa referentnim vrednostima u industriji, trenutnu analizu rizika i preporučeni akcioni plan. Uključene su i mogućnosti modernizacije pomoću DrivePro® Retrofit Service, upravljanje zamenom na kraju radnog veka opreme koja stari, optimizacija dostupnosti rezervnih delova i rizici koji bi mogli uticati na vreme rada. Nakon predaje izvještaja, Danfossovi inženjeri sastaju se sa kupcem kako bi pregledali rezultate analize rizika i preporuke.


Danfoss ima transparentnu strukturu naknade, bez skrivenih dodataka, za uslugu DrivePro® Site Assessment. Možete je naručiti kao samostalnu uslugu ili je kombinovati sa drugim DrivePro® uslugama, poput DrivePro® Preventative Maintenance, za pristupačan i efikasan paket koji se tačno prilagođava Vašim potrebama.
Pročitajte više na http://drivepro.danfoss.com/ i u našem informativnom dokumentu DrivePro® Site Assessment.