Webinar: Integrisana funkcija praćenja stvarnog stanja sistema upravljanog inteligentnim frekventnim pretvaračem

ponedeljak, 07. jun 2021.

Upoznaćete našeg inženjera tehničke podrške za aplikacije

Žarka Guranovića koji će vas upoznati sa temom.

O čemu ćemo razgovarati?

Nadzor zasnovan na praćenju stanja omogućava praćenje parametara sistema kao što su vibracije, stanje namotaja motora i krivu opterećenja. Frekventni pretvarač nadgleda navedene parametre i upoređuje ih sa vrednostima koje su podešene i smatraju se normalnim.

 

Rezervišite svoje mesto odmah

Četvrtak, 24. jun, 2021, 10:00h