Pojednostavite funkcionalne sigurnosti

ponedeljak, 23. septembar 2019.

Molim Vas, učinite pribavljanje sertifikata za funkcionalnu sigurnost na jednostavniji način

Svi cenimo kako moderne, tako i ne baš moderne tehnologije, koje čine život jednostavnijim i fleksibilnijim. Postoji puno divnih prečica za uštedu vremena i truda: podzemna železnica ima pokretne stepenice, tako da nije potrebno da se krećete stepenicama; vaša bušilica je bežična; a vaš telefon više nije na stolu u hodniku, već pri ruci u džepu. Pa, dobra vest je da je i funkcionalna sigurnost sve jednostavnija i fleksibilnija. Kako? Želeo bih da podelim sa Vama lepu novu funkciju koja će Vas osloboditi muka.

 

 

Kada radite sa funkcionalnom sigurnošću, znate da treba da osigurate da su čitav niz sigurnosnih funkcija instalirane u vašem sistemu i da rade ispravno. To takođe morate dokazati dobijanjem sertifikata, i to sa dobrim razlogom. Ove bezbednosne funkcije osiguravaju da vaša aplikacija nudi zaštitu od nezgoda za osoblje koje radi na njenom upravljanju i održavanju.

 

Oboreni s nogu

Na primer, uzmimo u obzir eskalator sa slike. Pre puštanja u pogon potrebno je dobiti sertifikat da oprema ispunjava zakonske zahteve. U Evropi je to CE oznaka, koja se uglavnom sastoji od usaglašavanja sa električnom sigurnošću (Direktiva o niskom naponu = LVD), elektromagnetskom kompatibilnošću (EMC direktiva) i funkcionalnom sigurnošću (Direktiva o mašinama = MD)

Dakle, kada je u pitanju funkcionalna sigurnost, svaki eskalator mora biti proveren i sertifikovan u skladu sa direktivom o mašinama gde je brzina eskalatora faktor koji se odnosi na bezbednost, a potrebna je i zaštita od prevelike brzine kako bi se mašina učinila bezbednom.

Sigurnosni zahtevi su određeni Direktivom o mašinama. Funkcija sigurne maksimalne brzine (SMS) osigurava da eskalator nikada ne pređe sigurnu maksimalnu brzinu, osiguravajući da osobe koje koriste eskalatore ne budu oborene s nogu. A svi znamo ko će snositi krivicu -  Vi.

Pa kako obezbediti SMS funkciju? Ograničavate direktno upuštan (DOL) elektromotor koji pokreće eskalator, tako da ne može da radi brže od maksimalne sigurne brzine. Obavljate procenu rizika i podnosite zahtev za sertifikaciju da biste dokazali da SMS funkcija pruža nivo zaštite koji bi trebalo.

 

Savremeni komfort

Sve je to u redu, ali ovih dana postoje moderne tehnologije koje možete naknadno montirati na pokretne stepenice kako bi ih poboljšali. Spajanjem AC uređaja kao što je VLT® AutomationDrive FC 302 na ulaz motora možete smanjiti potrošnju električne energije, smanjiti habanje, automatski prikupiti operativne podatke koji vam omogućavaju da predvidite raspored održavanja i jednostavno upravljate eskalatorom kako bi vaši putnici uživali u mirnijoj vožnji. Želite da uživate u ovim prednostima.

Kada instalirate frekventni pretvarač u eskalator, nesumnjivo dobijate te prednosti, ali istovremeno pretvarač unosi i rizik: maksimalna brzina više nije fiksna, već je promenljiva.

Ublažavanje rizika

Pa, kako obezbediti SMS funkcionalnost, kada je maksimalna brzina promenljiva? Instalirate senzor brzine sa povratnom informacijom ka elektromotoru koji pokreće eskalator. Kad senzor brzine uoči da eskalator dostiže maksimalnu graničnu brzinu, šalje signal nazad preko frekventnog pretvarača ka motoru da uspori. Senzor brzine radi dobro dok se ne istroši i, naravno, biće mu potrebna povremena zamena. U svakom slučaju, izvršite drugu procenu rizika i ponovo se prijavite za SMS sertifikaciju. Kada stigne, ponovo je dozvoljeno da upravljate eskalatorom za javnost.

Ali sačekajte, zar eskalator takođe ne stoji potpuno nepomičan, van upotrebe, dok ja čekam da ponovo dobijem sertifikat? – pitate Vi. I da li moram zaista da uložim sav taj napor, ponovo tražeći sertifikat koji sam već imao? Odgovori su da - i na sreću, ne.

Imamo jednostavnije rešenje

Ovde nastupa nova karakteristika. Ona je u obliku dve male opcione kartice: VLT® Safety Option MCB 151 i proširenje za MCB 151 pod nazivom VLT® Sensorless MCB 159 opcija. Kada ove opcije uključite u Vašu porudžbinu sa frekventnim pretvaračem opremljeni ste za pokretanje SMS-a bez spoljašnjeg senzora brzine: isti je ugrađen u frekventni pretvarač FC 302 i sve što je potrebno je da programirate maksimalnu brzinu u frekventnom pretvaraču. MCB 159 opcija zamenjuje senzor brzine koji ste instalirali na eskalatoru. Ne unosite novu komponentu i evo pojednostavljenja: SMS funkcija je ugrađena u frekventni pretvarač, koji već poseduje sve potrebne sertifikate za funkcionalnu sigurnost.

Pomoću našeg integrisanog SMS rešenja mnogo je lakše dobiti sertifikat (ili re-sertifikat), jer se prevelika brzina može u potpunosti isključiti kao mogući rizik za mašinu.

Zanimljivo, zar ne? Da biste saznali više o tome kako VLT® AutomationDrive pruža sjajnu funkcionalnu sigurnost pročitajte ovaj blog, a objašnjenje kako lako programirati funkcionalnu sigurnost sa Vašeg računara, u ovom.