Nezavisnost sistema razvijena sa novim funkcionalnostima

sreda, 17. jul 2019.

Integratorima sistema potrebna je sloboda da stvore optimalno rešenje za svaku aplikaciju koristeći sopstveni izbor komponenti. Danfoss Drives je ponosan što nudi najviši nivo slobode izbora i jednostavnu integraciju bilo kojeg proizvođača frekventnih pretvarača. Podrška Beckhoff platforme putem TwinCAT integracije najnoviji je dodatak našoj sveobuhvatnoj i otvorenoj ponudi u sistemskoj kompatibilnosti.

 

Sada, zahvaljujući uzajamnoj integraciji plug-and-play sistema između softverske platforme Beckhoff TwinCAT i Danfoss frekventnih pretvarača možete u potpunosti da izvršite puštanje u rad Vaših Danfoss VLT® frekventnih pretvarača putem Beckhoffove TwinCAT platforme:

  • Puštanje u rad – u frekventnom pretvaraču
  • Podešavanje parametara – u frekventnom pretvaraču
  • Programiranje – PLC-a

Otvorenost sistema važna je za integratore sistema i proizvođače mašina, koji uvek treba da budu u stanju da izaberu optimalne komponente koje će integrisati pri razvijanju sopstvenih rešenja: raznovrsne motorne tehnologije, različiti komunikacioni protokoli i automatizacijski sistemi. Arhitektura Danfoss pretvarača ostaje otvorena, tako da možete koristiti kontrolere, motore i senzore svih dobavljača. Podrška Beckhoff platforme putem TwinCAT integracije najnoviji je dodatak našoj sveobuhvatnoj i otvorenoj ponudi u sistemskoj kompatibilnosti.

 

 

Pročitajte više