Nova Danfoss ADAP-KOOL® rešenja kontrole isparivača i komora

ponedeljak, 30. mart 2020.

ADAP-KOOL® – Danfoss lansira nova i jednostavnija za upotrebu rešenja kontrole isparivača i komora

Novi Danfoss-ov  ADAP-KOOL® namenjen je, kao i do sada, rešenjima hlađenja u trgovinskim lancima smanjuje troškove i doprinosi unapređenju svakodnevnog rukovanja sistemima rashlade. Uporedo sa ovim benefitom, novi ADAP KOOL je jednostavnijeg dizajna, instalacije  i upotreba i ima novu aplikaciju za pametne telefone pomoću koje možete rukovati uređajem. Novi ADAP KOOL obuhvata: novu platformu kontrole isparivača i komora, elektronski ekspanzicioni ventil, regulator pritiska i sensor temperature – sve ukupno optimalno dizajnirano rešenje.

„Prioritet broj 1 u rashladi vitrina je smanjivanje troškova„, ističe Enjar Luckmann, Menadžer porizvodnje ADAP KOOL-a. „Istovremeno, malorpodajni objekti nastoje da osiguraju konstante performanse rashlade, radi čuvanja namirnica.„ Da bi se ova 2 cilja osigurala, potrebno je imati odgovarajući rashladni sistem koji može automatski da se prilagođava spoljašnjim uslovima i okolnostima u kojima radi.

Danfoss danas nudi takva rešenja i samim tim olakšava funkcionisanje čitavog niza sistema u okviru maloprodajnih objekata sa čuvanjem hrane: nova generacija već uspešno dokazanog ADAP KOOL opreme. Ona pruža uštedu energije 6 do 10% u odnosu na druge alternative, pri čemu uključuje načine koji poboljšavaju iskustvo korisnika, naročito kod OEM-a, instalatera, i uopšte svakog krajnjeg korisnika zbog njegovog jednostavnog dizajna, instalacije i upotrebe.

Za naše proizvode postoji jedno kompletno rešenje

AK-CC55 kontroler isparivača i komora se oslanja na unapređene Danfoss algoritme koji služe radi kontrole rashladnih vitrina i rashladnih komora. Korisnik može putem Bluetooth ekrana da komunicira sa kontrolerom i da se, koristeći AK-CC55, poveže sa aplikacijom na svom pametnom telefonu.

 • Značajne uštede energije sa adaptivnim algoritmina kontrole pregrejavanja i adaptivnnim odmrzavanjem
 • Pojednostavljena instalacija i usluge putem aplikacija pametnih telefona, i u dužim vremenskim intervalima
 • Primenjivo za svaku veličinu radnje sa kompaktnim, jediničnim ili višestrukim spojnicama


AKVP elektronski ekspanzicioni ventil (EEV)
kombinuje postojeći AKV i AKVH u jedno, jedinstveno rešenje, obihvatajući pritom oba:  HFCs i CO₂. Na ovaj način se uz unapređenja na performansama smanjuje se i kompeksnost.

 • Unapređene performanse sa smanjenim kapacitetima
 • Pouzdana zaštita kompresora od „potapanja“ u slučaju gutibka električne energije pomoću normalno zatvorene funkcije ventila
 • Optimizovana distribucija rashladnog sredstva i tihi rad uz pomoć tehnike „mekog“ otvaranja

 

AKS 11 temeperaturni senzor je tradicionalni Danfoss porizvod – poznat po pouzdanosti, trajanju, preciznosti i brzom odgovoru ali nove karakteristike olakšavaju život dizajneru i instalateru.

 • Olakšana instalacija i puštanje u rad sa senzorskim kablovima u boji


DST P110 transmiter pritiska
donosi visoku preciznost i brzi odgovor kod senzorskih rešenja dizajniranih da se odupru ekstremnim vibracijama, promenama temperature i električnim kvarovima.

 • Visikoefikasna kontrola pregrejavanja sistema sa poboljšanom preciznošću u rasponima manjih temperatura
 • Pouzdan i otporan na koroziju, IP67 nerđajući čelik

Bolje iskustvo krajnjeg korisnika i značajne uštede

Zajedno, 4 nova proizvoda kreiraju kompletan novi ADAP-KOOL® Kontrola isparivača i komora koje donosi značajne benefite u svim segmentima čuvanja hrane u maloprodajnim objektima.

 • Maloprodajni objekti u kojima se prodaje hrana mogu da smanje račune energije istovremeno čuvajući hranu.  Aplikacija na pametnom telefonu drastično mogu da skrate procedure usluge i održavanja. “AK—CC55 Aplikacija za povezivanje je tako jednostavna i intuitivna za upotrebu da čak i manje obučeni korisnici mogu da ih koriste”, istakao je Ejnar Luckmann. “Uz aplikaciju često nije potrebno da se vitrine rasklopi da bi se problem ustanovio. Korisnici mogu da poprave rashladne vitrine na brz i jednostavan način, sa čuvanjem energije, troškova i hrane.
 • Instalateri i kontraktori mogu da postignu brže i jednostavnije sistemske instalacije i usluge. Uz aplikaciju na mobilnim telefonima, rešenje nudi i nekoliko praktičnih benefita.  “Na primer, veliki vremenski intervali na AK-CC55 čine da se lakše prebacuje pritisak sa jednog na drugi kontrolor”. Takođe, novi kodirani AKS 11 usa senzorskim kablovima u boji omogućava lakšu instalaciju i potvrđuje tačnu postavku senzora”.
 • OEM mogu brzo da dizajniraju rashladna rešenja za svaku radnju, bez obzira koje je veličine, vrste rashladnog sredstva i da kontrolišu zahteve koristeći nova rešenja. 

 

‘ADAP-KOOL® način je kako radite’

ADAP-KOOL®, već duže od 3 decenije uspešno odgovara na osnovne zahteve: trajanje, pozdanost i adaptivnost na rashladne vitrine različitog tipa, pri čemu ostvaruje besprekorne performanse očuvanja hrane i uštede energije. Sa novom generacijom ADAP-KOOL®, jednostavnije je nego ikad da se uoče benefiti ovakvog rešenja.

„Sa novom genracijom, sistem pruža identične vrednosti kao i radnije, samo sada donosi bolje iskustvo korisnicima, bez obzira ako ste OEM, instalater, servisni tehničar, ili menadžer maloprodajnog objekta. Nova generacija je više od rešenja; to je način kako radite stvari. Tako mi to i kažemo: ADAP-KOOL® je način kako radite”, pojašnjava Ejnar Luckmann.