IPS 8 Air Purger

utorak, 30. januar 2024.

IPS 8 – Odvajač nekondenzibilnih gasova za NH₃ sisteme

Pametni odvajač nekondenzibilnih gasova (IPS) je automatski, samostalni uređaj čija namena je uklanjanje nekondenzibilnih gasova i to na bezbedan i energetski efikasan način. IPS pomaže u održavanju optimalnog rashlanog kapaciteta, omogućavajući stručnjacima koji brinu o rashladnoj instalaciji da ostvare maksimalne performanse sistema.

Pogledajte 3D model

Maksimizirajte performanse sistema

 • Automatski odgovor za izdvajanje nekondenzibilnih gasova u rashladnom sistemu
 • Kontinuirano praćenje diferencijalnog pritiska između amonijaka i rashladnog sredstva purgera
 • Smanjenje potrošnje električne energije postrojenja
 • Funkcionalnost pročišćenja u 8 tačaka
 • Ugrađena ModBus komunikacija omogućava laku dostupnost bitnih podataka

Jednostavna ugradnja i održavanje

 • Ekonomičan dizajn
 • Smanjuje rizik od curenja zahvaljujući hermetičkom sistemu unutrašnjeg hlađenja
 • Plug and play, samostalna jedinica koja omogućava jednostavno puštanje u rad – nizak rizik od potencijalne greške
 • Nema potrebe za složenim podešavanjima
 • Jednostavan za rukovanje i kompaktan dizajn
 • Brzo i lako pražnjenje pre servisiranja

Poboljšanja sigurnost u radu

 • Elektronski memorisana funkcija prečišćavanja smanjuje rizik od ispuštanja rashladnog sredstva u okolinu
 • Nema potrebe za sistemom odvajanja ulja od amonijaka
 • Samostalna operativna jedinica funkcioniše nezavisno od glavnog postrojenja
 • Lako praćenje podataka prethodnih ciklusa pražnjenja
 • Samo-dijagnostika u slučaju kvara komponenti za čišćenje vazduh
 • Uključene su funkcije Advantage Bubbler
 • LLS 4000 podrška povećava nivo zaštite sistema