Danfoss-ov Intelligent Purger System za industrijsku rashladu u Apatinskoj pivari

sreda, 20. april 2022.

Danfoss-ov Intelligent Purger System za industrijsku rashladu u Apatinskoj pivari

Još jedna uspešna saradnja je iza nas,  Danfoss zajedno sa partnerima Industrial Refrigeration Care d.o.o. (projektvonje i izvođenje radova)  i Master Frigo d.o.o. (isporuka opreme) je instalirao novi Intelligent Purger System u Apatinskoj pivari.

Danfoss Intelligent Purger System (IPS) je samostalna jedinica namenjena uklanjanju nekondenzabilnih gasova (NKgasovi = vazduh i drugi neželjeni gasovi) iz amonijačnih sistema za industrijsku rashladu.

Ulazak nekondenzabilnih gasova u rashladni sistem neminovan je, bez obzira na rashladno sredstvo. Prisustvo nekondenzabilnih gasova u sistemu, dovodi do opadanja efikasnosti sistema, u pogledu povećane potrošnje energije i smanjenog rashladnog kapaciteta.

Da bi se zadržao kapacitet glavnog amonijačnog sistema i sprečilo buduće nagomilavanje vazduha, kao i smanjenje izbacivanja reziduelnog amonijaka u atmosferu, preporučuje se instalacija Danfoss IPS.

Apatinska pivara radi u skladu sa principima održivog poslovanja, te je i odluka da instaliramo Danfoss Air purger IPS 8 bila logičan izbor. Primarno, omogućena nam je ušteda električne energije jer sada ne trošimo struju za utečnjavanje amonijaka više nego što nam je potrebno. Inače, Danfoss Air purger IPS 8 se koristi za izdvajanje nekondenzujućih gasova iz amonijaka. Ti gasovi imaju negativan uticaj na proces utečnjavanja  amonijaka a time i na celi rashladni sistem. Teško ih je detektovati i izdvojiti na neki drugi način. Ovo je bilo pravo rešenje za nas. Izuzetno smo zadovoljni saradnjom prilikom implementacije i radom ovog uređaja koje je pušteno u rad avgusta 2021. godine, kažu u Apatinskoj pivari.

Izuzetno je zadovoljstvo raditi sa Danfoss opremom, visok nivo kvaliteta i pouzdanost u radu bili su i ostali Danfoss-ov zaštitni znak ističe Franc Kosi, izvođač instalacije Industrial Refrigeration Care d.o.o.

Danfoss ostaje pouzdan partner i tehnička podrška svojim cenjenim kupcima i partnerima. Radujemo se svakoj budućoj saradjni!

Vaš Danfoss Climate Solutions tim!