Danfoss u UNIVEREXPORT marketima

petak, 07. oktobar 2022.

Naše rešenje pomaže supermarketima da smanje svoje troškove, minimziraju uticaj na životnu sredinu i pronađu konkurentsku prednost, istovremeno povećavajući bezbednost hrane.

Još jedna uspešna saradnja Danfoss-a i Soko inženjeringa  pokazuje da je zajedničkim naporom moguće dostići željeni nivo proizvodne efikasnosti i značajno poboljšanje performansi.  

Mega trendovi kao što je borba protiv klimackih promena i digitalizacija stvaraju prilike i izazove za prehrabeni sektor širom sveta. Soko inženjering ima višegodišnje iskustvo u implementaciji savremenih energecki efikasnih rešenja i predstavlja pouzdanog i sigurnog partnera iz oblasti klimatizacije i hlađenja na našem tržištu.

Zajedno sa našim projektnim partnerom, radili smo na novim rashladnim komorama za supermarkete UNIVEREXPORT MP 149 AVENIJA GARDEN i UNIVEREXPORT MP 159 PRONIX. Kako bi rashladna  komora radila na najoptimalniji način korišćen je Danfoss AK-CC 55 kontroler u kombinaciji robusnim, “jednostavnim” i nadaleko dokazanim elektro ekspanzionim ventilom AKV, tako je moguće postići visoku uštede energije kao i preciznu kontrolu temperature prostora u kome se skladište proizvodi. Ovo je ostvarljivo primenom autoadaptivnog algoritma kontrolere pregrevanja – takozvanog MSS-a. MMS (Minimam Stable Superheat) algoritam omogućava da kontroler nauči karaktersitiku izmenjivača toplote i da tačno zna vrednost minimlanog stabilnog pregrevanja u zavisnosti od opterećanja. To rezultira da set point pregrevanja uvek bude najmanji mogući za trenutne radne uslove a da pri tome nema opasnosti od “potapanja” kompresora.

 

Aplikacija AK-CC55 Connect

Aplikacija AK-CC55 Connect je prvi bežični alat u industriji za konfiguraciju i servis AK-CC55 koji kontroliše rashladne vitrine i hladnjače.