Danfoss ETS5M i ETS8M – Nova generacija elektro ekspanzionih ventila

ponedeljak, 23. januar 2023.

Danfoss ETS serija elektro ekspanzionih ventila se koristi za preciznu regulaciju pregrevanja.

Novi Dannfoss ETS 5M i ETS 8M ventili omogućava proizvođačima opreme i krajnim korisnicima da ostvare koristi od veće efikasnosti i pouzdanosti. Dizajnirani su da na polju manjih kacapiteta unesu linearnu kontrolu procesa pregravanja kao i da nadomeste jaz do inovativnog ETS Colibri namenjenog za velike kapacitete koji je dokazan na tržištu.

Danfoss je iskoristio svoju stručnost i iskustvo kako bi podržao svoje korisnike pri prelasku na rashladna sredstva sa niskim uticajem na globalno zagrevanje (GWP). ETS 5M i ETS 8M serija je kompatibilna sa R454B kao i sa R32 i može se dopuniti čitavim potfolijem Danfoss komponenti, kompresora i izmenjivača toplote koji su dostupni sa ovim rashladnim fluidima – uključujući više opcija sa niskim uticajem na globalno zagrejavanje.

OEM proizvođači koji dizajniraju manje sisteme takođe imaju više opcija, nakon što su novi testovi i kvalifikacije proširile potencijalnu upotrebu za ETS 5M — ultra-kompaktni EEV. ETS 8M isporučuje kapacitete hlađenja od 8 do 21 kW na R410A.

Nakon temeljnog testiranja, dokazano je da su ETS 5M i ETS 8M otporni na vibracije i udare u transportnim aplikacijama i da su veoma pouzdani na niskim temperaturama.

Ključne karakteristike:

Dizajn orijentisan na aplikaciju
Odlična kontrola regulacije kapaciteta
Danfoss kvalitet
Niska brzina otvaranja (DO) i stabilna kontrola
Visok MOPD u normalnom i suprotnom smeru strujanja
Linearna karakteristika ventila
Opcija ventila sa S karakteristikom za potrebe retrofita