Danfoss kontroleri isparivača – sada je kontrola lakša nego ikada

četvrtak, 01. jul 2021.

Jednostavnom i intuitivnom instalacijom i fleksibilnim dizajnom, Danfoss EKE 400 pruža alate potrebne za optimalne režime hlađenja i otapanja, što obezbeđuje efikasan i bezbedan rad isparivača.

Sa zadovoljstvom predstavljamo drugu verziju EKE 400 1.1. kontrolera isparivača. Najnovija verzija EKE 400 dolazi sa novim funkcijama poput podrške za DX isparivače sa ili bez otapanja toplim gasom, koji omogućava DX direktnu kontrolu ekspanzije. Pored toga, Danfoss-ov besplatni softver CoolConfig omogućava lakše podešavanje više EKE 400 kontrolera.

Pouzdani kontroler

EKE 400 kontroler isparivača je posebno dizajniran za industrijske rashladne sisteme. Na osnovu pouzdanog DCS (Distributed Control System), naprednog algoritma kontrolera i čarobnjaka za brzu instalaciju, EKE 400 značajno smanjuje vreme potrebno za instalaciju, ali i troškove, i omogućava operativnu bezbednost i efikasnost. Decentralizovani pristup čini dizajn sistema za standardizaciju jednostavnijim.

Upravlja kompletnim operacijama u režimu hlađenja i otapanja, za optimalan rad i redosled otapanja (amonijačni sistemi, CO2 i HFC/HCFC sistemi). Primenljiv je za otapanje i potopljenih i DX isparivača. EKE 400 podržava višestruke metode otapanja, uključujući metodu potpune kondenzacije i metod konstantnog pritiska prilikom korišćenja toplog gasa kao medijuma, električno otapanje i otapanje vodom/glikolom.

Jednostavan čarobnjak za podešavanje (setup Wizard + CoolConfig alat)

Jednostavan wizard omogućava brzo podešavanje ključnih parametara i izbora pravih ventila za specifične aplikacije. Čarobnjak vodi korisnika kroz podešavanje parametara i filtrira irelevantne parametre na osnovu stvarnih izbora i prikazuje samo parametre koji su relevantni na osnovu prethodnih izbora. Ova konfiguracija osigurava ispravan i pouzdan rad. EKE 400 takođe nudi višejezični meni i pregled podešavanja koji podržavaju lako puštanje u rad i predaju dokumentacije.

Cool Config osigurava kopiranje i čuvanje podešavanja

CoolConfig softver omogućava inženjerima da generišu podešavanja za EKE 400 i kada nije povezan na kontroler (offline), i da predaju dokumentaciju za puštanje u rad u odgovarajuće vreme.

Kontrola uz pomoć PLC sistema, ili samostalno

EKE 400 uključuje i MODBUS komunikaciju koja omogućava integraciju sa centralnom nezavisnom opremom poput PLC sistema, kao i CANBUS za upravljanje internom komunikacijom između EKE 400 kontrolera. Sa MODBUS komunikacijom uspostavljenom za PLC, korisnici mogu imati read/write pristup većini parametara u EKE 400, uključujući zadate vrednosti, postavke alarma, stepen otvaranja ventila, koncentraciju gasa itd.

EKE 400 kontroleri takođe mogu lako da rade bez PLC-a. Više EKE 400 mogu se međusobno povezati za razmenu signala putem integrisanog CANBUS-a. (koordinacija otapanja, deljenja signala temperaturnog senzora itd.)

„Naš novi kontroler isparivača, namenjen industrijskoj rashladi, svojom direktnom instalacijom, intuitivnim čarobnjakom i fleksibilnim dizajnom, pružiće našim kupcima alate za postizanje optimalnog režima hlađenja i redosleda otapanja za efikasan i bezbedan rad isparivača. U kombinaciji sa našim besplatnim softverom CoolConfig pružamo snažan paket upravljanja isparivačem za naše kupce“, rekao je EKE 400 menadžer proizvoda Kurt M. Sand.

Za više informacija kako EKE 400 može optimizovati Vaš sitem industrijske rashlade, posetite

Kontroler isparivača za industrijsku rashladu

Kontroler isparivača EKE 400 je posebno dizajniran za sisteme industrijske rashlade, značajno smanjujući troškove i  vreme postrebno za instalaciju.