Pretvarjanje električne energije pametne mreže

Inteligentno pretvarjanje električne energije za pametne mreže

Pametne mreže se razvijajo zaradi novih zahtev glede oskrbe z energijo. Razvoj pametnih mrež je tesno povezan z integracijo obnovljivih virov energije in električnih vozil v porazdeljeno proizvodnjo ali porazdeljene vire energije v nacionalnem oskrbovalnem omrežju. Ta integracija za nove proizvodne enote pomeni izziv, kako zadovoljiti zahteve glede skladnosti. Večino teh specifikacij urejajo in izvršujejo nacionalni regulativni organi.

Uravnoteženje oskrbe in porabe je pri porazdeljeni pametni mreži zapletena naloga. Tu Danfoss podpira proizvajalce originalne opreme in integratorje sistemov s certificiranimi inteligentnimi rešitvami za pretvorbo električne energije, s čimer prihrani čas, stroške ter odvečno delo pri testiranju in certificiranju.

Za doseganje zahtevanega ravnovesja med oskrbo in porabo je skladnost z lokalnimi predpisi ter standardi pri načrtovanju pametne mreže eden glavnih dejavnikov. Zahteve glede skladnosti so povezane z varnostjo, elektromagnetno združljivostjo in kodeksi omrežja. Ti kodeksi, standardi in predpisi urejajo načrtovanje, gradnjo, namestitev, zagon in delovanje celote ter so namenjeni varovanju javnega zdravja, varnosti in blagostanja.

Eden najnovejših trendov na področju pametnih mrež je integracija »manjkajočega člena«: shranjevanja energije. Shranjevanje energije omogoča, da se mreža nemoteno prilagaja nepredvidljivim porabnikom in virom proizvodnje energije. Pogosto se shranjevanje izvaja v obliki baterij ali baterijskih sistemov za shranjevanje energije (BESS).  Za sisteme za shranjevanje energije seveda veljajo tudi lokalne zahteve glede skladnosti.

Pametna mreža s shranjevanjem energije


Pametne mreže z integriranim shranjevanjem energije omogočajo časovni premik pri oskrbi z energijo in tako odpravijo nestalnost številnih obnovljivih virov energije. Zagotavljajo tudi rezervno oskrbo v primeru izpada električne energije in obvladujejo konične vrednosti, kar projektantom omogoča, da opremo zmanjšajo na nižje nazivne vrednosti, da bo ustrezala rednim obremenitvam, in ne koničnim obremenitvam.

Aktivator pametne mreže

Aktivator pametne mreže

Pametne mreže z integriranim shranjevanjem energije omogočajo časovni premik pri oskrbi z energijo in tako odpravijo nestalnost številnih obnovljivih virov energije.

Kako shranjevanje energije izboljšuje kakovost električne energije

Tradicionalna mreža: obremenitev porabnika na napajalnem omrežju ustvarja konice.

Pametna mreža: baterijsko shranjevanje energije odpravi konice v napajalnem omrežju, tako da obremenitev porabnika skorajda ne povzroča motenj v omrežju. To zagotavlja dobro kakovost električne energije in v idealnem primeru omogoča zmanjšanje distribucijske infrastrukture, kar zmanjša stroške.

 

Spoznajte več o hibridizaciji
Obiščite stran o hibridizaciji

Spoznajte več o shranjevanju energije z baterijami na litijevi osnovi, kondenzatorjih in vztrajnikih
Preberite blog

Podpora za kodekse omrežja


Pojavljajo se nove tehnologije, porazdeljena proizvodnja povečuje svoj delež v mešanici energetskih virov, varnostni standardi in predpisi pa se s časom spreminjajo ter razlikujejo od države do države.  Pri načrtovanju hibridnih sistemov je treba vse te dejavnike ustrezno oceniti in vključiti, zaradi česar se projektanti soočajo s številnimi izzivi ter negotovostmi.
Različne lokalne zahteve vplivajo na skladnost načrta sistema, njegovo gradnjo, z njim povezano vzdrževanje in drugo. Veljavni kodeksi, standardi in predpisi za komponento ali sistem temeljijo na teh dejavnikih:

  • država/regija, v kateri bo naprava/sistem nameščen,
  • identifikacija pristojnega organa,
  • tretji subjekti, ki bodo izvajali aktivnosti,
  • točka priključitve, PoC/PCC,
  • MV/LV,
  • Aplikacija ali tehnologija

Sodobni kodeksi, standardi in predpisi močno otežujejo razvoj novih izdelkov ter sistemov in povečujejo stroške razvoja, saj zahtevajo obsežne tehnične zahteve, testiranje ter pravne postopke. Vsak pristojni organ lahko izvaja aktivnosti za preverjanje skladnosti, pri tem pa lahko zahteva dokumentacijo, preskušanje in simulacijo. Eden od načinov za poenostavitev certificiranja celotnega sistema je individualno predhodno certificiranje skladnosti za vsako posamezno komponento v sistemu. Zato družba Danfoss zaradi poenostavitve postopkov načrtovanja, preskušanja, zagona in vzdrževanja svoje izdelke nenehno posodablja ter certificira v skladu z najnovejšimi in najpomembnejšimi standardi.

Pretvarjanje električne energije za pametne mreže


Pri integraciji shranjevanja energije in različnih virov energije v mrežo inteligentne rešitve za pretvorbo električne energije družbe Danfoss izboljšajo zmogljivost mreže ter zmanjšajo potrebo naložb kapitala.  Proizvajalci originalne opreme in integratorji sistemov lahko uporabijo Danfossove referenčne načrte za olajšanje načrtovanja in gradnje svojih energetskih naprav ter tako prihranijo čas, stroške in odvečno delo pri testiranju ter certificiranju.
Rešitve družbe Danfoss podpirajo številne tehnologije za proizvodnjo energije in rešitve za shranjevanje energije:

Popolno uravnoteženje oskrbe in potrebe

Izboljšajte učinkovitost z boljšim izkoriščanjem energije

Pretvarjanje električne energije v zabojnikih

Pametne mreže so po naravi kompleksni sistemi. Običajno se uporabljajo na oddaljenih lokacijah, kot so otoki ali oddaljene skupnosti, in temeljijo na lokalnem viru energije.

V teh okoljih rešitve pretvarjanja električne energije v zabojnikih stranki zagotavljajo dobro stopnjo integracije sistema, zaščito opreme in logistične prednosti.

Danfoss integratorje sistemov pri načrtovanju sistemov podpira s svobodo optimizacije zmogljivosti na podlagi njihovih želenih komponent. Naš cilj je, da z zagotavljanjem orodij in referenčnih zasnov, ki olajšajo načrtovanje sistemov, strankam pomagamo pridobiti prednost pri potegovanju za projekte. Danfoss lahko na primer zagotovi prilagodljive 3D-modele in 2D-risbe s splošno razporeditvijo iz naše ponudbe izdelkov.

Za več informacij
Za referenčne načrte, prilagodljive modele in risbe se obrnite na lokalno prodajno mesto

Izdelki

VACON® NXP DCGuard

VACON® NXP DCGuard™ ponuja zanesljivo zaščito pred kratkim stikom za mreže z enosmernim tokom za popolno selektivnost med mrežami z enosmernim tokom in v primeru napake zagotavlja hiter odklop.

 

VACON® NXP DC/DC Converter

Poveča maksimalen izkoristek energije v hibridnih sistemih in pomaga izboljšati delovanje tako, da energijske potrebe približa porabi.

VACON® NXP Grid Converter

Frekvenčni pretvorniki z zračnim in tekočinskim hlajenjem, posebej zasnovani za pametne mreže, shranjevanje energije, pretvarjanje električne energije ter aplikacije upravljanja morske energije.

Študije primerov