Direktiva o energetski učinkovitosti

Predpisi in standardi, povezani z energetsko učinkovitostjo, se po svetu postopoma stopnjujejo. Direktiva o okoljsko primerni zasnovi je zakonodajni okvir, ki trenutno določa zahteve za vse izdelke, povezane z energijo, v domačem, komercialnem in industrijskem sektorju po vsej Evropski uniji. Njegov cilj je zagotoviti proizvajalcem, da z določitvijo minimalnih standardov energetske učinkovitosti zmanjšajo porabo energije in vpliva proizvodov na okolje. Te zahteve se postopoma stopnjujejo.

Motorji, frekvenčni pretvorniki in pogonski sistemi so razvrščeni glede na njihovo energetsko učinkovitost. Od januarja 2015 pa je v Evropi zakonsko zahtevano, da novi motorji IE2 uporabljajo frekvenčne pretvornike za delovanje. Od julija 2021 je za izkoristek motorja minimalna zahteva razred IE3, od julija 2023 pa bo minimalna zahteva za motorje v območju 75-200 kW razred IE4. Za frekvenčne pretvornike je najmanjša zahteva IE2 od julija 2021. Standard IEC 61800-9-2 opredeljuje razrede IE za frekvenčne pretvornike in tudi razrede IES za pogonske sisteme (združena motor in pogon).


Danfossovi frekvenčni pretvorniki že izpolnjujejo najstrožje zahteve standarda IEC 61800-9 za energetsko učinkovitost in so razvrščeni kot IE2.

Spletno orodje MyDrive® ecoSmart ™ olajša izračun razredov IE in IES v skladu s standardom IEC 61800-9-2.

Uporabite MyDrive® ecoSmart ™ da:

  • poiščete podatke o standardni izgubi delne obremenitve za Danfoss frekvenčne pretvornike.
  • vnesete točke delne obremenitve v vaši aplikaciji.
  • izračunate podatke razreda IE in delne obremenitve za frekvenčni pretvornik
  • izračunate razred IES za asinhroni motor in sistem frekvenčnega pretvornika.
  • ustvarite poročilo o izgubi delne obremenitve in razredu učinkovitosti IE ali IES
  • izvozite podatke o točkah delne obremenitve za nadaljnjo uporabo v vašem sistemu.
Izračunajte energetsko učinkovitost z MyDrive® ecoSmart ™