Uporaba energije ob pravem času lahko v Združenem kraljestvu in EU prihrani 40 milijonov ton emisij CO2 letno, razkriva nova bela knjiga

ponedeljek, 29. januar 2024

Nova Danfossova študija kaže, da lahko uvedba tehnologije prilagodljivosti na strani povpraševanja doseže letne prihranke družbenih stroškov v višini 10,5 milijarde EUR do leta 2030 in 7% prihranke pri računih za elektriko za gospodinjstva.

Med nedavno energetsko krizo so države EU za odgovor na krizo namenile 681 milijard evrov, Združeno kraljestvo pa 90 milijard funtov (103 milijarde evrov). Uvedba tehnologije prilagodljivosti na strani povpraševanja lahko naredi omrežje bolj odporno in zmanjša potrebo po državnih subvencijah. Prav tako ima velik potencial za prihranek denarja tako na ravni družbe kot potrošnikov. Po vsej EU in Združenem kraljestvu bi lahko povprečni potrošnik na svojem računu za elektriko do leta 2030 prihranil 7% in 10% do leta 2050.

Ključni povdarki bele knjige:

  • S prehodom s fosilnega energetskega sistema na popolnoma elektrificiranega je mogoče zmanjšati do 40% končne porabe energije. Elektrifikacija sama je že oblika energetske učinkovitosti.
  • S prilagodljivostjo na strani povpraševanja lahko EU in Združeno kraljestvo letno prihranita 40 milijonov ton emisij CO2 in dosežeta letni prihranek družbenih stroškov v višini 10,5 milijarde EUR do leta 2030. Podobno lahko gospodinjstva v povprečju pri svojih računih za elektriko prihranijo 7% stroškov. Leta 2050 naj bi gospodinjstva prihranila 10% pri računih za elektriko in 15,5 milijard EUR letnih družbenih stroškov.
  • V ZDA lahko optimizacija učinkovitosti, prilagodljivost povpraševanja in elektrifikacija stavb prihranijo do 107 milijard dolarjev letnih prihrankov stroškov električnega sistema ob 91-odstotnem zmanjšanju emisij ogljika iz stavb do leta 2050.
  • Leta 2030 bo do 53% svetovnega vnosa energije izgubljenega kot odvečna toplota, vendar pa je mogoče velik del te toplote zajeti in ponovno uporabiti za ogrevanje stavb in vode s pomočjo globlje integracije sektorja.
  • V svetovnem merilu je teoretično mogoče do leta 2050 pridobiti 1,228 TWh odvečne toplote iz vodika, proizvedenega z elektrolizo – to je enakovredno skoraj dvema tretjinama današnje globalne proizvodnje toplote iz premoga, ki je največji vir toplote.
  • V EU je približno 83 TWh odvečne toplote teoretično mogoče pridobiti z elektrolizo že do leta 2030, kar je dovolj za več kot 1,5-kratno pokritje trenutnega ogrevanja stanovanj v Nemčiji.

Energetska učinkovitost 2.0: Načrtovanje energetskega sistema prihodnosti