Danfoss na SZE konferenci 2024

torek, 28. maj 2024

Portorož, 2.6. - 4.6.2024

Letošnja glavna tematika konference Odziv energetskih rešitev na podnebne spremembe, je tudi letos privabila številne domače in tuje predavatelje.

Mednarodna konferenca SZE 2024 je obravnavala aktualne odzive vseh energetskih sektorjev na podnebne spremembe in prikazala primere dobrih praks kot odgovor na podnebne in politične izzive. Poudarek je bil na energetski učinkovitosti toplotnih črpalk ter njenih rešitvah.

 

Danfoss je bil tudi letos aktivni udeleženec konference s pripravo ali sodelovanjem v štirih prispevkih:

  • Popoln povratek – temperatura povratka toplotnega omrežja; Glavni steber izrabe presežkov električne energije, odpadne toplote in OVE, Amer Karabegović, Danfoss Trata d.o.o.,
  • Hladilni modul za komfortno hlajenje v nizkotemperaturnih sistemih daljinskega ogrevanja, Oddgeir  Gudmundsson, Danfoss A/S – Climate Solutions, Danska,
  • Optimizacija OPEX kot gonilo za CAPEX v sistemih daljinskega ogrevanja (DHS), Eko toplane Banja Luka, BiH, Dejan Jovišević, Amer Karabegović, Danfoss Trata d.o.o.,
  • Tlačno neodvisni nadzor razvoda energije v stavbah za zagotavljanje učinkovitosti energetskega vira, Jan Skomina, Danfoss Trata d.o.o..

 

V plenarnem delu je Danfossovo pot do trajnosti predstavil g. Amer Karabegović, višji vodja razvoja poslovanja na področju daljinskega ogrevanja za Vzhodno Evropo, Združeno kraljestvo in Irsko.

Danfoss je s svojimi tremi močnimi poslovnimi segmenti (Power Solutions, Climate Solutions ter Power Electronics in Drives) vodilni tehnološki partner za svoje stranke, ki želijo razogljičiti svoje poslovanje z energetsko učinkovitostjo, produktivnostjo strojev, nizkimi emisijami in elektrifikacijo.

Energetska in podnebna kriza sta glavna gonila naše poslovne preobrazbe in razogljičenje lastnega delovanja, ki ga že tretje leto zapored aktivno vključujemo v svoje delovanje. Naša ESG pot je ključnega pomena za financiranje našega modela rasti, ki temelji na naložbah. Za razogljičenje lastnega delovanja in zmanjšanje posrednih emisij do leta 2030, imamo pripravljen izvedljiv načrt, ki obsega tri faze (zmanjšanje porabe, ponovna uporaba in obnovljivi viri). Tri-stopenjski pristop nas v končni fazi vodi do cilja, da v letu 2030 postanemo CO2 nevtralno podjetje.

Podjetje Danfoss Trata d.o.o. je aktivno vključeno v zgodbo o doseganju  CO2 nevtralnosti že do leta 2026.

 

 

Preverite Titan™ by Danfoss - novo dimenzijo daljinskega ogrevanja
Več o SZE konferenci 2024