Pilotno-demonstracijski projekt: MODEL+ Demonstracija pametne modularne gradnje, povezljivosti in krmiljenja električnih-toplotnih virov naslednje gen

četrtek, 11. januar 2024

 

 

Pilotno-demonstracijski projekt: MODEL+ Demonstracija pametne modularne gradnje, povezljivosti in krmiljenja električnih-toplotnih virov naslednje generacije


Vodilni partner: REM d.o.o.


Sodelujoči partner:
• DANFOSS Trata d.o.o.
• KRONOTERM d.o.o.
• PIKTRONIK d.o.o.
• ROBOTINA d.o.o.

Izvedba demonstracije:
• Vojašnica generala Maistra, Maribor (Ministrstvo za obrambo RS)


Koordinacija projekta:
• TECES, grozd zelenih tehnologij

   Obdobje izvajanja: 01.04.2023 – 31.08.2025

Opis projetka:
Razvoj in demonstracija pametne modularne gradnje, povezljivosti tehnologij in rešitev za generiranje, hrambo in upravljanje električno-toplotnih virov s pomočjo digitalnega dvojčka za energijsko učinkovite in samozadostne modularne objekte nove generacije.

Strateški cilji:
• Demonstracija vzorčnega inovativnega več-domenskega modularnega objekta.
• Doseganje najrazličnejših namembnosti, nadgradljivosti in »skalabilnosti« premestljivih kampov (baz).
• Uporaba rešitev tako za potrebe civilne zaščite in reševanja kot za obrambne namene.
• Razvoj in demonstracija visoko-tehnoloških rešitev s potencialom vstopa na nove trge

Finančna podpora:
Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU.

Skupna vrednost projekta: 2.066.674,58 EUR

Sofinanciranje v vrednosti 999.999,76 EUR