Mednarodna konferenca SZE 2019

četrtek, 28. marec 2019

Trajnostna in čista oskrba z energijo za ogrevanje in hlajenje

Vabimo vas na Mednarodno konferenco SZE 2019, ki bo potekala od 31. marca do 2. aprila 2019 v GH Bernardin v Portorožu.

Na konferenci bodo tudi tokrat sodelovali številni priznani domači in tuji gostje. V omizju se bomo z njimi sprehodili čez aktualne trende, politične odločitve in mednarodne usmeritve na področju trajnostne in čiste oskrbe z energijo za ogrevanje in hlajenje.

Osrednje teme konference SZE v letu 2019 so:

·         Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije

·         Energija iz odpadkov

·         Shranjevanje energije

·         Daljinsko ogrevanje in hlajenje - smeri razvoja 

·         Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo

·         Povezovanje sektorjev: plin-električna energija – toplota

·         Energetska učinkovitost stavb – implementacija direktive o energetski učinkovitosti

·         Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah

·         Raba energije v industriji in prometu

·         Teoretična in aplikativna podpora razvoju energetike

·         Nove in alternativne tehnologije 

·         Digitalizacija za povezovanje energetskih sistemov

·         Zakonodaja in regulativa

Danfoss bo tudi letos v programskem delu sodeloval s tremi prispevki:

·         Varčevanje energije s ferkvenčnimi pretvorniki, Matej Mihelčič; Danfoss Trata d.o.o.

·         Aktivno upravljanje z energijo in udobjem v sistemih HVAC za poslovne stavbe, Miran Muhič, Matjaž Osojnik; Danfoss Trata d.o.o.

·         Pametno upravljanje enote za dogrevanje ultranizkotemperaturnega sistema daljinskega ogrevanja za večtanovanjsko stavbo, Jan Eric Thorsen, Danfoss A/S

Vabljeni, da nas obiščete na konferenci!