HVAC - vodič po aplikacijah

torek, 05. oktober 2021

Načrtovanje rešitev za hidravlično uravnoteženje in regulacijo energetsko učinkovite toplovodne aplikacje v stanovanjskih in komercialnih zgradbah.

Na voljo je 44 aplikacij s podrobnimi opisi investicije, designa, zgradbe in regulacije. 

Načrtovanje sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo (HVAC) ni prav enostavno. Pred končno odločitvijo o grelni in/ali hladilni obremenitvi, izbiri končnih enot, ki bodo uporabljene, o načinu proizvajanja toplote ali hlajenja ter številnih drugih stvareh je treba upoštevati več dejavnikov.

Ta aplikacijski vodič vam pomaga pri nekaterih odločitvah, tako da vam prikaže posledice določenih izbir. Najnižji začetni stroški (investicija v osnovna sredstva) so na primer lahko mamljivi, vendar to pogosto pomeni kompromise pri drugih dejavnikih, kot je poraba energije ali kakovost zraka v zaprtih prostorih (IAQ).

Pri nekaterih projektih je lahko investicija v osnovna sredstva odločilni dejavnik, pri drugih pa je morda pomembnejša energetska učinkovitost ali natančnost regulacije, zato se načrtovanje pri posameznem projektu razlikuje. Na eni strani smo zbrali najpomembnejše informacije o posamezni rešitvi, ki jasno prikazujejo, kakšne posledice je mogoče pričakovati ob določenih izbirah.

Namen tega vodiča ni obravnava vsake posamezne aplikacije, saj je to nemogoče. Pametni projektanti vsakodnevno ustvarjajo nove rešitve, ki se lahko nanašajo samo na določeno težavo oziroma rešujejo nove težave. To je delo inženirjev. Prizadevanje za bolj zelene, energetsko prijaznejše rešitve vsak dan postavlja nove izzive, zato vedno nastane kakšna nova aplikacija. V tem vodiču so zajete najpogostejše aplikacije.

Poleg tega ima podjetje Danfoss na voljo veliko kompetentnih ljudi, ki vam lahko
pomagajo pri določenih izzivih oziroma izračunih. Za podporo v svojem jeziku se obrnite na Danfossovo lokalno prodajno organizacijo.
Upamo, da vam bo ta vodič pomagal pri vsakodnevnem delu.


Vsaka aplikacija, predstavljena v brošuri, je analizirana glede na štiri vidike:

- donosnost investicije,

- dizajn,

- delovanje/vzdrževanje,

- regulacija.

Brošura - HVAC vodnik po aplikacijah