Danfoss v sodelovanju s Srednjo šolo Trbovlje

sreda, 03. januar 2024

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je zavod regionalnega pomena, saj šolski okoliš poleg občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik obsega tudi Litijo, Radeče, Laško in Šmartno pri Litiji.

V razmeroma novi zgradbi se dijaki že vrsto let izobražujejo za delo na področju gospodarstva in obrti v poklicih, za katera je zanimanje v zadnjem desetletju žal začelo nekoliko upadati – avtomehanik, stojni tehnik, inštalater strojnih inštalacij. Veliko podjetij v regiji je vezanih na področje kovinarstva in strojništva ter elektrotehnike in računalništva, zato so tudi potrebe po kadrih precejšnje.

Šolski center dijake izobražuje v sedmih programih, med katerimi je tudi izobraževanje za poklic strojni tehnik.


Danfoss že vrsto let načrtno pomaga pri usposabljanju dijakov in študentov na področju strojništva in mehatronike, zato smo se tudi v tem primeru z veseljem odzvali povabilu k sodelovanju.

S prispevanjem Danfossovih izdelkov, na katerih se bodo dijaki učili in preizkušali svoje znanje s področja ogrevanja smo tako obogatili praktično delavnico, kjer se dijaki spoznavajo s prvimi izzivi na področju strojnih inštalacij. Poleg splošnega znanja s področja ogrevanja in opreme v kurilnicah spoznajo tudi principe radiatorskega ogrevanja s termostatskimi radiatorskimi ventili ter v času šolanja osvojijo znanja s področja osnov avtomatike, delovanja toplotnih črpalk, vgradnje električnega talnega ogrevanja ter inštalacij s področja kopalniškega programa. Ob zaključku izobraževanja, ob koncu 4. letnika šolanja, so dijaki vešči tudi zahtevnejših nalog, saj spoznajo tudi delovanje prenosnikov toplote, regulatorjev in toplotnih postaj ter so tako pripravljeni za izdelavo samostojnega izdelka. Za šolanje na fakulteti se v zadnjih letih odloči okrog 90% dijakov.

Praktični pouk je na tej stopnji izobraževanja izjemno pomemben, saj nudi vpogled v celotno sliko ogrevalnih sistemov v zgradbah in omogoča prva spoznavanja s področjem učinkovite rabe energije.

Da bodo dijaki, bodoči strojni tehniki in inštalaterji osvojili veščine vgradnje Danfossovih izdelkov smo poskrbeli z naborom Danfossovih izdelkov.