Podnebna ura tiktaka. Poročilo kaže, da lahko z obstoječimi tehnologijami dosežemo 1,5 stopinjski cilj.

četrtek, 23. julij 2020

Z implementacijo obstoječih tehnologij v elektrifikacijo transporta, energetsko učinkovite sisteme ogrevanja in hlajenja, lahko dosežemo 1,5°C Pariški cilj v urbanih območjih.

Tako s tehnološkega, kot tudi iz ekonomskega vidika je mogoče doseči 1,5-stopinjski cilj do 2050. To je ključno poročilo Navigant-a.  Vpliv mest na podnebne spremembe in zdravje je zelo velik. Odločevalci morajo prioritizirati investicije v:  

1.  vpeljavo e- mobilnosti,
2.  izboljšanje energetske učinkovitosti v zgradbah.

Rešitve se lahko vpeljejo hitro in ekonomsko učinkovito.

»Vlade po celem svetu iščejo načine za izboljšanje socialnega statusa s poudarkom na ekonomskih rešitvah. Ekonomsko problematiko lahko ponovno zaženemo in zavarujemo z zelenimi investicijami. Podnebna matematika je enostavna – vemo kaj želimo in kako to dosežemo. S hitro reakcijo je 1,5-stopinjski cilj na dlani. Emisije pri transportu, ogrevanju in hlajenju so še posebno velike v urbanih območjih. Zato je v začetku fokus zelenih investicij na velika mesta še toliko bolj pomemben. Tehnologija je pripravljena, začnimo takoj«, pravi Kim Fausing, direktor Danfoss-a.

Po novem poročilu Navigant-a so urbana območja neizogibna za doseg 1,5 – stopinjskega cilja. Mesta zajemajo zgolj 3% prostora na Zemlji, a predstavljajo dve tretjini svetovne porabe energije in so odgovorna za 70% emisij toplogrednih plinov. 80% prebivalcev mest je izpostavljeno slabemu zraku, ki po menju svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ni sprejemljiv, nastane pa kot posledica ogrevanja in hlajenja zgradb ter trasnporta na fosilna goriva.

Dobra novica je, da visoka gostota poseljenosti ponuja dobre možnosti za optimizacijo porabe energije.

Obenem bi te specifične tehnološke investicije v urbana območja prispevale več kot eno tretjinsko zmanjšanje emisij, kar bi se odražalo v kvalitetnejšem ozračju. Elektrifikacija v transportu predstavlja potencial za zmanjšanje ogljičnega odtisa v mestih, kar je ključno za izboljšanje ozračja. Če bi npr. želeli v Londonu doseči nivo 1,5°C, bi bilo potrebno dve tretjini avtomobilov in vse avtobuse imeti električne do 2050. To bi pomenilo za 5000 miljonov kilometrov z dizelskimi vozili manj emisij letno. 

Integracija različnih sektorjev v transport in gradbeništvo tako predstavlja največji potencial pri varovanju okolja.