12 pogosto zastavljenih vprašanj o mehkih zagonih

ponedeljek, 18. maj 2020

FAQ: Softstarteri

Oddelek za tehnično podporo odgovori na 12 pogosto zastavljenih vprašanj o mehkih zagonih.

Mehki zagoni so bolj fleksibilni od avto-transformatorjev in omogočajo bolj kontroliran zagon ter so praviloma cenejši. Avto-transformatorji se ne morejo prilagajati spremenljivim obremenitvam, zagonskega navora pa ni mogoče prosto nastavljati glede na obremenitev. Škodljivi tokovni in navorovni prenihaji so še vedno prisotni pri prehodu med napetostnimi nivoji, mehko zaviranje pa ni mogoče. Avto-transformatorji so težki in dražji, še posebno v primerih zagonov pri višji frekvenci.

Poznamo tri vrste mehkih zagonov, vsak pa ponuja različne zmogljivosti in opcije:

  1. Navorovni regulatorji regulirajo eno fazo pri zagonu. To zmanjša udar navora pri zagonu, vendar ne zmanjša zagonskega toka.                                                                       
  2. Mehki zagoni, ki regulirajo dve fazi, lahko zmanjšajo tako tok kot navor pri zagonu in so primerni za običajne in večje obremenitve. Kakorkoli, niso primerni za najzahtevnejše zagone. Zagonski tok na neregulirani fazi je malo večji kot na reguliranih fazah.                                                                                                                          
  3. Mehki zagoni, ki regulirajo vse tri faze so najzmogljivejši in tako primerni tudi za najzahtevnejše zagone.

Mehki zagoni pripomorejo k izboljšanju zmogljivosti motorja v mnogih pogledih:

  • zvezna sprememba napetosti in toka preprečuje navorovne udare pri zagonu,
  • zveznejše pospeševanje,
  • regulacija konstantnega toka omogoča večji navor pri naraščanju hitrosti, kar rezultira v nižjih zagonskih tokovih in hitrejših zagonih,
  • zagon se prilagodi glede na obremenitev,
  • mehki zagon omogoča zanesljivo delovanje tudi pri pogostih vklopih in izklopih motorja, ter pri spreminjajočih se zagonskih pogojih.

 

Mehki zagoni omogočajo še mnoge možnosti kot so zaviranje, natančne nastavitve tokovne limite, itd..

Mehki zagoni so fleksibilnejši od zvezda-trikot zagonov in zagotavljajo boljše performanse pri zagonu, brez navorovnih konic. Mehki zagoni se ne morejo prilagajati spremenljivim obremenitvam, zagonskega navora pa ni mogoče prosto nastavljati glede na obremenitev. Škodljivi tokovni in navorovni prenihaji so prisotni pri prehodu med preklopom vezav. Mehka zaustavitev pri zvezda-trikot zagonih ni mogoča. Zagoni zvezda-trikot so lahko cenejši in lahko v primerih nizkih obremenitev rezultirajo v nižjih tokovih. Kakorkoli, pa so pri zvezda-trikot zagonih še vedno prisotne velike navorovne in tokovne konice.  

Mehki zagoni so fleksibilnejši od zvezda-trikot zagonov in zagotavljajo boljše performanse pri zagonu, brez navorovnih konic. Mehki zagoni se ne morejo prilagajati spremenljivim obremenitvam, zagonskega navora pa ni mogoče prosto nastavljati glede na obremenitev. Škodljivi tokovni in navorovni prenihaji so prisotni pri prehodu med preklopom vezav. Mehka zaustavitev pri zvezda-trikot zagonih ni mogoča. Zagoni zvezda-trikot so lahko cenejši in lahko v primerih nizkih obremenitev rezultirajo v nižjih tokovih. Kakorkoli, pa so pri zvezda-trikot zagonih še vedno prisotne velike navorovne in tokovne konice.

Mehki zagon lahko omeji tok, kot uporabnik želi, vendar dejanski minimum določata motor in obremenitev le-tega. Če prekomerno omejimo zagonski tok, motor ne bo zagotavljal zadostnega navora in zagon ne bo uspešen.

Izbira kabla je odvisna od ožičenja in lokacije mehkega zagona v sistemu.

Maksimalna dolžina kabla med mehkim zagonom in motorjem je odvisna od padca napetosti in kapacitivnosti kabla.  Kapacitivnost je še posebej potrebno upoštevati pri dolžinah nad 500m oz. pri vzporednem kabliranju. V primeru dodatnih vprašanj, se obrnite na Danfoss.

AAC je evolucija v tehnologiji mehkih zagonov. Z uporabo AAC se mehki zagon uči karakteristik motorja med zagonom in ustavitvijo, z namenom optimizacije delovanja. Mehki zagon ocenjuje hitrost motorja pri vsakem zagonu in ustavitvi z AAC. Na podlagi tega optimira moč, da lahko ujame profil zaustavljanja in poseševanja. AAC ni odvisen od spremembe obremenitve in je še posebej primeren v aplikacijah s črpalkami.  Ponuja tri profile zausavljanja in pospeševanja: predhodno, konstantno in pozno pospeševanje/zaviranje.

DC in mehko zaviranje sta funkciji, ki zmanjšujeta čas zaustavitve motorja. Pri DC zaviranju se motorju dovede enosmerna napetost, kar zavira motor do približno 70% nominalne hitrosti. DC zaviranje je mogoče pri MCD600, ki zavira na vseh treh fazah, kar zmanjša obremenitev motorja v primerjavi z rešitvami DC zaviranja na dveh fazah. Mehko zaviranje je izvedeno s preklopom smernih kontaktorjev na vhodu. Ta način zaviranja povzroča manj pregrevanja motorja in omogoča večji zaviralni učinek v primerjavi z DC zaviranjem. Primeren je za zaviranje visoko-vztrajnostnih bremen. 

Harmoniki so napetosti in tokovi, ki povzročajo neželeno pregrevanje motorjev, kablov ter ostale opreme. Prav tako lahko motijo ostale električne naprave v okolici. Mehki zagoni ustvarjajo zelo majhno raven višjih harmonikov zgolj med zagonom in ustavitvijo. Po IEC 60947-4-2 (8.3.2.1.1), "harmonske emisije so za krajši čas prisotne pri zagonu, pri polnem obratovanju pa znatnejših emisij ni". Pri aplikacijah z mehkimi zagoni torej ni posebnih zahtev ali potreb po ukrepih, kot so filtri itd.

Več o VLT® Soft Starter MCD 600 Spoznajte naše Softstarter-e