Virtus - regulátor diferenčného tlaku, prietoku a teploty

 • Prehľad
 • Súvisiace produkty
 • Dokumentácia
 • Video

Maximalizujte účinnosť vykurovacích a chladiacich sietí s novými inteligentnými regulátormi tlaku a prietoku spoločnosti Danfoss

Pre najnáročnejšie aplikácie diaľkového vykurovania a chladenia vyvinula spoločnosť Danfoss nový rad vysokovýkonných regulátorov diferenčného tlaku a prietoku s názvom Virtus

Sú určené na použitie v zdroji energie, prepravnej sieti, distribučnej sieti a účastníckej rozvodni. Optimálna hydronická rovnováha a dokonalá regulácia teploty sú kľúčom k maximalizácii účinnosti vykurovacích a chladiacich sietí, čo znamená, že vám šetrí energiu a peniaze a zvyšuje komfort koncových užívateľov.

Ako to funguje?

Spôsob, akým sú okresné energetické siete vyvážené a optimalizované, sa čoskoro zmení. Nová generácia inteligentných regulátorov tlaku a prietoku Virtus je tu, aby zaistila vysokú odolnosť, zlepšenú funkčnosť a výkon. Jedinečné inteligentné optimalizačné funkcie iNET a iSET navyše ušetria ešte viac energie.

 • Optimalizácia ΔT: Znížia sa náklady na výrobu primárnej energie minimálne o 1 % za každé zvýšenie ΔT o 3 K. Learn more
 • Optimálny dizajn siete: Prináša zníženie investícií až o 17 % Learn more
 • Zdroje a distribúcia energie: min. 27 % podiel obnoviteľných zdrojov energie, až 20 % zníženie špičkovej energie a viac ako 1,5 % ročná úspora energie. Learn more

 

Kľúčové výhody Virtus

Súvisiace produkty

 • Regulátory diferenčného tlaku udržiavajú konštantný a nižší diferenčný tlak na motorizovanom riadiacom ventile alebo v celom systéme/ rozvodni. To eliminuje zmeny tlaku a zlepšuje kvalitu regulácie teploty.
 • Tlakovo nezávislé regulačné ventily zaisťujú efektívnu reguláciu dodávanú jednoduchým spôsobom.

Dokumentácia

Virtus brožura

Prečítajte si všetko o Virtus – nových inteligentných regulátoroch tlaku a prietoku spoločnosti Danfoss

 • Pohon AMEi 6 iNET pre inteligentné vyváženie siete umožňuje nastavenie rozdielového tlaku AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 a AFQMP 2 používaných v systémoch centrálneho zásobovania teplom/chladenia.
 • Pohon AMEi 6 iSET pre inteligentnú optimalizáciu prevádzky výmenníkovej stanice v systémoch centrálneho zásobovania teplom/chladenia. Automatická úprava nastavenia Δp na regulátoroch AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2 a AFQMP 2 používaná v systémoch centrálneho zásobovania teplom a chladenia.

Video

Video: Installation and commissioning of Danfoss Virtus differential pressure controller

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Pozrite si animáciu inštalácie a uvedenia do prevádzky nových regulátorov diferenčného tlaku Virtus pre diaľkové vykurovanie a chladenie.