Smernica o energetickej účinnosti

Nariadenia a normy týkajúce sa energetickej účinnosti sa po celom svete postupne sprísňujú. Smernica o ekodizajne je legislatívny rámec, ktorý v súčasnosti stanovuje požiadavky na všetky energetické produkty v domácom, komerčnom a priemyselnom sektore v celej Európskej únii. Jej cieľom je zabezpečiť, aby výrobcovia znížili spotrebu energie a vplyv svojich výrobkov na životné prostredie stanovením minimálnych noriem energetickej účinnosti. Tieto požiadavky sa postupne sprísnili.

Motory, frekvenčné meniče a systémy strojných pohonov sú klasifikované podľa ich energetickej účinnosti. A od januára 2015 je zákonnou požiadavkou, aby nové motory IE2 vyžadovali pri prevádzke v Európe frekvenčný menič. Od júla 2021 sú minimálne požiadavky na účinnosť motora trieda IE3 a od júla 2023 minimálne požiadavky na motory v rozsahu 75-200 kW je IE4. V prípade frekvenčných meničov je minimálna požiadavka IE2 od júla 2021. Norma IEC 61800-9-2 definuje triedy IE pre frekvenčné meniče a tiež triedy IES pre systémy strojných pohonov (kombinácia motora a meniča).

Meniče spoločnosti Danfoss sú už v súlade s najprísnejšími požiadavkami normy IEC 61800-9 pre energetickú účinnosť a sú klasifikované ako IE2.

Online nástroj MyDrive® ecoSmart™ uľahčuje výpočet tried IE a IES podľa normy IEC 61800-9-2.

Využite MyDrive® ecoSmart™ pre: 

  • vyhľadanie štandardných údajoch o stratách pri čiastočnom zaťažení frekvenčných meničov Danfoss
  • vloženie akýchkoľvek bodov čiastočného zaťaženia špecifického pre aplikáciu
  • výpočet triedy IE a údajov o čiastočnom zaťažení pre frekvenčný menič
  • vypočítajte triedu IES pre systém asynchrónneho motoru s frekvenčným meničom
  • vytvorenie správy dokumentujúcej údaje o stratách pri čiastočnom zaťažení a triedu účinnosti IE alebo IES
  • export údajov o čiastočnom zaťažení pre použitie vo vašom systéme
Výpočet energetickej účinnosti s MyDrive® ecoSmart™