Inteligentný spôsob prevencie legionely

piatok 28. apríla 2023

Už mnoho rokov hrá Danfoss dôležitú úlohu pri zavádzaní bezpečných systémov teplej úžitkovej vody v nemocniciach, hoteloch, bytoch pre viac rodín a iných budovách. Teraz boli naše tepelné vyvažovacie ventily MTCV a nový elektronický regulátor CCR2+ pre automatickú dezinfekciu výrazne vylepšené vo váš prospech.

Tepelné vyváženie

Základom bezpečného a energeticky efektívneho cirkulačného systému teplej úžitkovej vody je tepelná rovnováha. Tepelné vyvažovacie ventily sú inštalované v cirkulačnom potrubí každej vetvy v systéme a nastavené na požadovanú minimálnu teplotu vody. Riadením teploty spiatočky je systém TÚV automaticky a dynamicky vyvážený. Tepelné vyvažovacie ventily optimalizujú výkon, zlepšujú užívateľský komfort a zabraňujú množeniu nebezpečných baktérií Legionella.

 

Upgrade MTCV

Danfoss MTCV je už mnoho rokov spoľahlivým a robustným tepelným vyvažovacím ventilom. Teraz bol vylepšený, aby bol ešte lepší. Vnútro hlavného kužeľa bolo vylepšené použitím POM polyméru namiesto kovu. Tento materiál je hygienickejší a obzvlášť zaujímavý vďaka svojmu hladkému povrchu, ktorý zabraňuje prichyteniu častíc vody ku kužeľu. Ostatné vnútorné materiály, ktoré sú v kontakte s vodou, sú teraz vyrobené z bezolovnatej mosadze, čím sa zvyšuje hodnota životnosti. Teleso ventilu je vyrobené z bronzu Rg5, najvyššieho štandardu pre materiály inštalované v systémoch TÚV.

 

Inteligentné ovládanie systému TÚV s CCR2+

Systém TÚV vybavený tepelnými vyvažovacími ventilmi MTCV možno rozšíriť a optimalizovať pridaním nášho úplne obnoveného elektronického regulátora CCR2+. Regulátor automatizuje monitorovanie teploty a ukladá údaje. CCR2+ poskytuje moderný, digitálny zážitok prostredníctvom prístupu cez Wi-Fi alebo LAN pripojený PC, tablet alebo mobilný telefón. V budovách s Building Management System (BMS) môže byť regulátor integrovaný aj cez RS485 RTU alebo IP Modbus.

Výsledkom je, že systém prípravy TÚV sa mení na inteligentný, prepojený systém poskytujúci stav v reálnom čase na akomkoľvek mieste a kedykoľvek. Úplný prehľad a diaľkové ovládanie ponúkajú mnoho výhod, ako napríklad rýchly zásah v prípade poruchy.

 

Automatická dezinfekcia zvyšuje energetickú účinnosť

CCR2+ nie je určený len na vzdialené monitorovanie a ovládanie. V kombinácii s dezinfekčnými modulmi MTCV-C a termopohonmi TWA sa systém DHW stáva plne automatizovaným systémom riadenia teploty s optimalizovaným procesom dezinfekcie. Systém je možné pravidelne dezinfikovať preplachovaním extra vysokou teplotou vody až 78°C podľa vopred definovaného časového plánu. Toto má zabiť všetky baktérie legionella, ktoré by mohli byť v systéme. To poskytuje vysoko energeticky efektívne využitie systému TÚV, pretože teplotu nastavenú na MTCV je možné znížiť na bežné prevádzkové hodiny bez straty bezpečnostných aspektov.