INFORMÁCIA pre projektantov TechCON X 9.2 DANFOSS

piatok 6. októbra 2023

Čo je TechCON?

TechCON je moderný grafický výpočtový software, určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania pre operačné systémy Windows. Je tvorený z viacerých navzájom prepojených programových modulov, napr.: Tepelné straty, Ústredné vykurovanie, Podlahové vykurovanie, Vnútorný vodovod a pod. Súčasťou programu je univerzalný modul Špecifikácia, ktorý spolupracuje s každým iným modulom.

TechCON umožňuje načítať projekt vo formatoch DWG a DXF, z ktoreho vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacich a odkazovacích čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systérnu. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a specifikáciu do súborov HTML a XLS.

Vo výslednej špecifikácii program načíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny.

 

Aké výhody prináša verzia TechCON X (9.0)?

Verzia TechCON X (9.0) bola prepracovaná tak, aby maximálne urýchlila vašu prácu.

Aké výhody prináša verzia TechCON X (9.0)?
Verzia TechCON X (9.0) bola prepracovaná tak, aby maximálne urýchlila vašu prácu.

Všetky hodnoty entít (objektov) máte plne pod kontrolou:
V ľavej časti pribudla tabuľka vlastností, kde sa po označení entít zobrazia všetky potrebné údaje a dokonca aj výsledky výpočtu. Tieto hodnoty môžete jednoducho zmeniť všetkým označeným objektom naraz.

Upravte si veľkosť okien podľa potrieb a pracujte s viacerými monitormi:
Výpočtové a návrhové okná môžete zväčšovať podľa potrieb a možností rozlíšenia monitora.
Verzia podporuje prácu na viacerých monitoroch a aj v rozlíšení Ultra HD (4K, 5K).

Výrazne rýchlejšie a jednoduchšie kreslenie potrubí:
Napojenie okruhov: Celú trasu program vykreslí sám s presnými odstupmi od steny.
Napojenie rozdeľovačov: Stačí sa pri kreslení potrubia dotknúť rozdeľovača a trasa sa dokreslí sama.
Napojenie radiátorov: Verzia ponúka aj úplne nový, revolučný systém napájania radiátorov na potrubie. Nastavte presné odstupy od steny a od telesa a všetko sa vykoná automaticky po jednom kliknutí.

Dokonalý prehľad, kontrola a jednoduché zmeny pri väčších projektoch:
V jednom okne dokážete prehľadne spravovať alebo meniť systémy plošných prvkov a skladby podláh pre celý projekt. Vo veľkých projektoch máte dokonalý prehľad a zmeny spravíte na pár klikov.

Výmena prvkov bez odpojenia potrubí:
Objavíte tu excelentnú výmenu telies, ktorá ušetrí hodiny práce. Všetky objekty (rozdeľovače, radiátory) môžete pohodlne vymeniť bez toho, aby sa odpojili od potrubí. Pri zmene rozmerov objektu program potrubia automaticky prispôsobí a ponechá zapojené.

A mnohé ďalšie funkcie ako napr.:

 • Nový systém návrhu radiátorov, umožňuje použitie opravných súčiniteľov pre zákryt, návrh radiátorov pomocou filtrov (napr. návrh len pre výšku 600 a typy 21, 22, 33 ), filtrovanie zobrazenia podľa poschodí.
 • Zmenou prešiel aj popis ventilov v projekte. Namiesto dlhých názvov sa zobrazujú už len skrátené popisy, čím sa projekt výrazne sprehľadnil.
 • Verzia TechCON X dostala tiež úplne nový, prepracovaný systém klávesových skratiek, ktorý je prehľadný a pokrýva celú škálu funkcií programu.

Aké moduly obsahuje firemná verzia software TechCON X 9.2 DANFOSS?

 • Tepelné straty
 • Dimenzovanie chladiacich sústav
 • Stenové, stropné vykurovanie a chladenie
 • Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
 • Vnútorný vodovod (verzia 2.0)
 • Dimenzovanie vykurovacích sústav
 • Podlahové vykurovanie (chladenie)
 • Plán pokládky panelov pre suchý systém
 • Návrh bytových výmenníkových staníc

Modul Tepelné straty a Vykurovanie
I. Obsah verzie (zo strany návrhu):

 1. Výpočet Tepelných strát budov podľa normy STN (ČSN) 060210 a STN (ČSN) EN 12831
 2. Návrh zariadení ústredného vykurovania a chladenia: koncových telies, kotla, armatúr, rozdeľovača.
  Poznámka: Voľba pripájacích armatúr a ventilov sa vykoná pri návrhu telies.
 3. Zakreslenie potrubných rozvodov sústavy systému v CAD so zohľadnením platných konštrukčných zásad (kontrola minimálneho polomeru ohybu potrubia, návrh len z dostupných dimenzií a pod.)
 4. Dimenzovanie a hydraulické posúdenie rozvodov vykurovacej a chladiacej sústavy.
 5. Zakreslenie plošného vykurovania a chladenia (podlaha, stena, strop) v CAD so zohľadnením platných konštrukčných zásad (návrh dilatačných úsekov, posúdenie maximálnej dĺžky potrubia v okruhu a pod.)
 6. Dimenzovanie a hydraulické posúdenie plošného vykurovania a chladenia
 7. Automatické zakreslenie výsledkov výpočtu do projektovej dokumentácie
 8. Výpis prvkov s rozpočtom cien pre produkty
 9. Export projektu do formátu DXF

II. Zo strany CAD bude projektová dokumentácia verzie obsahovať:

Pôdorys:

 • vykurovacie a chladiace telesá s popisom (prebraným priamo z databázy)
 • zariadenia kotolne označené položkou v tvare odkazovej čiary a čísla položky

Poznámka: projektant si môže vložiť do projektu tabuľku, ktorá bude obsahovať čísla týchto položiek a k ním popis zariadenia prebraný priamo z databázy.

 • rozdeľovače a zberače označené položkou
 • potrubné rozvody s prípadným doplňujúcim popisom a označením dimenzií 
 • plošné vykurovanie a chladenie s prípadným doplňujúcim popisom okruhov

Poznámka: Projektant si bude môcť vybrať medzi zobrazením pokládky potrubia podľa zvoleného spôsobu a jednoduchým schematickým zobrazením plochy podlahového vykurovania

 • vkladanie voľných položiek (popis k položke dopíše projektant) a  textov

Schémy:

 • automatické vygenerovanie plošnej schémy potrubných rozvodov s možnosťou exportu do DXF

Poznámka: schéma bude generovaná ako výstupný dokument. Nebude slúžiť ako výpočtový model. Základným princípom výpočtového modelu programu TechCON je totiž práca v izometrickej schéme.

Modul ZTI (vnútorný vodovod)

 • návrh sanitárnych zariadení s popisom (umývadlo, vaňa, WC, sprcha, kan. vpusť)
 • kompletné zakreslenie rozvodov pre vodovod do projektu v prostredí TechCON
 • dimenzovanie rozvodov studenej, teplej vody a cirkulácie (návrh priemerov potrubí)
 • zakreslenie rozvinutého rezu pre vodovod
 • export výsledkov do programu Excel
 • špecifikácia materiálu a cenová kalkulácia

Ste projektant a navrhujete vo Vašich projektoch naše výrobky Danfoss alebo DEVI?

Potom naša firemná verzia TechCON X 9.2 DANFOSS je určená práve Vám.

(Avšak počet licencií je obmedzený.)

Stiahnete si ju jednoducho kliknutím na link: TechCON X 9.2 DANFOSS .

Následne po obdržaní autorizačného kódu zo systému ju môžete ihneď začať využívať.

Tešíme na spoluprácu s Vami!

Váš Danfoss tím