Objavte skrytú inteligenciu

utorok 18. júna 2019

Využite potenciál priemyselného IoT na maximum s využitím inteligentných pohonov spoločnosti Danfoss. Naše pohony poskytujú nielen optimalizáciu výkonu, ale tiež umožňujú doplnenie systému o schopnosti prediktívnej údržby, vďaka ktorej budete môcť riadiť svoje aktivity podľa súčasných podmienok.

Prediktívne údržba umožňujúca pružné riadenie aktivít podľa aktuálnej situácie s podporou inteligentných pohonov

Ak chcete inteligentne využiť potenciál driemajúci vo vašich systémoch, iste viete, že k vyššej inteligencii potrebujete navýšiť počet komponentov, senzorov a komplexných riešení. Inteligentné pohony Danfoss sa dokážu správať ako váš najinteligentnejší senzor technológie IoT, a to bez nutnosti zmien a tvorby komplexných riešení. Naše inteligentné pohony zhromažďujú dáta z viacerých zdrojov cieleným riadením interných a externých senzorov. S využitím vysoko inteligentnej technológie Edge generujú cenné informácie a zasielajú cielené dáta do dátového cloudu alebo miestneho systému. Naše pohony spolupracujú s akoukoľvek platformou alebo aplikáciou a umožňujú prediktívne údržbu, vďaka ktorej docielite vyššieho výkonu, efektivity a doby prevádzkyschopnosti. To všetko bez nutnosti zložitých komplexných riešení.

Otvorená konektivita

Naše pohony umožňujú otvorenú prepojiteľnosť so všetkými významnejšími štandardnými komunikačnými technológiami - ako vertikálne, tak i horizontálne - od cloudu až k individuálnym obchodným systémom.

Inteligencia s architektúrou Edge

Edge computing umožňuje našim pohonom vykonávať rozhodovanie takmer v reálnom čase a v blízkosti vášho zariadenia. To znižuje potrebu externých operácií a senzorov.

Cloud a Edge dohromady

Umožňujeme vzájomnú spoluprácu cloudu s architektúrou Edge, čo zaručuje to najlepšie pre oba tieto svety. Analytika architektúry Edge sprístupňuje tie správne dáta a robí ich užitočnými pre cloud, miestne dátové úložiská alebo systémy automatizácie.

Vyššia úroveň zabezpečenia dát

Vďaka aplikácii inteligentnej technológie v blízkosti zdroja dát a spracovanie dát v architektúre Edge zvyšujú inteligentné pohony stupeň zabezpečenia dát. Predchádzajú prenosu nespracovaných dát do cloudu, miestneho dátového úložiska alebo systému automatizácie, čo redukuje objem dát vystavených riziku zachytenia či vyzradenia.

Nižšie náklady

Pohon môžete použiť ako smart centrum pre externé senzory (napr. Senzory vibrácií a senzory tlaku) a využiť ho ako prostriedok pre monitoring a riadenie procesov na základe aktuálnej situácie. Keďže k vytvoreniu takéhoto hubu potrebujete iba jeden pohon, ušetríte výdavky za ďalšie senzory a brány.

Nižšie výdavky za dáta

Streaming a riadenie nespracovaných dát v cloude môže byť nákladné. Distribúcia inteligentnej technológie a spracovanie dát do architektúry Edge pre vás znamená, že môžete odosielať predspracované dáta, čo vedie k redukcii šírky pásma a zjednodušenie analýzy dát v cloude.

Otvorenosť a nezávislosť

Naše pohony spolupracujú s motormi na báze akejkoľvek technológie, indukčnými, s permanentnými magnetmi alebo reluktančnými. Môžete tak zvoliť motor, ktorý disponuje najlepšou technológiou pre vašu aplikáciu. Tým docielite maximálne efektívnu prevádzky a najvyšší výkon.

Analytika

Pokročilá analytika vám umožní nájsť nové spôsoby optimalizácie výkonov vo vašom systéme, skráti cestu k zníženiu nákladov na údržbu a predĺži dobu prevádzkyschopnosti.

Cloud

Spracovanie dát v cloude môže byť drahé a posielanie nespracovaných citlivých dát nie je vždy bezpečné. S inteligentnými pohonmi môžete posielať do cloudu len užitočné dáta, a to v čase, kedy je to skutočne potrebné.

Konektivita

Naša otvorená konektivita je pre vás zárukou zníženia celkových investícií. Tiež znamená možnosť jednoduchej a rýchlej realizácie zmien v systémoch, či už horizontálne či vertikálne.

Sledujte nás na LinkedIn (Danfoss Drives) - neujdú vám žiadne novinky!

Pozrite naše videá na YouTube (Danfoss Drives) - QR kód.