Nový softštartér MCD 600 poskytuje vynikajúci výkon pre pohony s konštantnými otáčkami

utorok 26. mája 2020

VLT® Soft Starter MCD 600 integruje najnovšie pokročilé funkcie riadenia a ochrany so zvýšenou inteligenciou pre vynikajúci výkon v aplikáciách s konštantnými otáčkami.