Testovanie možnosti štartu z tmy z batérie v praxi vo Fínsku

streda 16. decembra 2020

Toto leto zohrala spoločnosť Danfoss Drives vo Fínsku rozhodujúcu úlohu v jedinečnom teste elektrickej siete, kde bola jednej dedine poskytnutá záložná energia z jednej batérie.

Tento proces sa nazýva štart z tmy. Obnovenie dodávok elektrickej energie do sústavy bez spoliehania sa na externú prenosovú sieť elektrickej energie s cieľom obnoviť ju v plnom alebo čiastočnom rozpade. Proces štart z tmy ešte nie je celkom bežný na trhu.

Behom augustovej noci tohto roku vykonali fínske energetické spoločnosti Fortum a Caruna jedinečný sieťový test v dedine Inkoo, ktorá leží asi 50 kilometrov od Helsínk. Naplánovali simuláciu prípadu, keď elektrická sieť zlyhala, spadla a na jej opätovné pripojenie bol použitý úložný systém batérie.

V tejto situácii, po výpadku, dochádza k štartu z tmy, čo je funkcia jednomegawattovej batérie od holandského poskytovateľa Alfen. Spustia se frekvenčné meniče pre rozvodovú sieť VACON NXP, ktoré sú súčasťou systému od firmy Alfen. Po dostatočnom pripojení transformátora prenášajú energiu z batérie do siete na prenos elektrickej energie a potom do domov v príslušnej oblasti. Tieto experimenty sa uskutočnili priamo v praxi na izolovanej časti siete s približne 200 zákazníkmi.

Pred uskutočnením tohto experimentu prebehlo množstvo príprav. Zahŕňali schválenie frekvenčného meniča pre elektrickú sieť VACON NXP pre pripojenie k sieti. Člen elektrifikačného tímu Danfoss Drives, pán Lauttamus a spoločnosť Alfen vo veľkej miere spolupracovali s Finngridom, fínskym národným prevádzkovateľom elektrickej siete, na získaní certifikácie.

Certifikačný proces je na dobrej ceste v Danfoss Drives. "Je to dôležitý míľnik pre elektrifikačný tím Danfoss Drives. Náš tím v súčasnosti pracuje na rozšírení grid kódov pre frekvenčné meniče VACON NXP. Zistili sme, že mnohí veľkokapacitní poskytovatelia energie vo svojich systémoch zatiaľ nepodporujú pokročilejšie funkcie, ako je napríklad možnosť štartu z tmy. Teraz máme možnosť využiť túto príležitosť, pretože máme novo schválenú laboratórnu techniku a certifikovaných zamestnancov, vďaka čomu môžeme rýchlejšie schvaľovať," hovorí Hanu Sarén, vedúci elektrifikácie v spoločnosti Danfoss Drives.