Nezávislosť systému bola vyvinutá s novými funkciami

utorok 18. júna 2019

 

Systémoví integrátori potrebujú slobodu vytvárať optimálne riešenie pre každú aplikáciu pomocou vlastného výberu komponentov. Spoločnosť Danfoss Drives je hrdá na to, že ponúka najvyššiu úroveň slobody výberu a jednoduchú integráciu všetkých výrobcov frekvenčných meničov. Podpora platformy Beckhoff prostredníctvom integrácie TwinCAT je najnovším doplnkom našich komplexných a otvorených ponúk v oblasti kompatibility systému.

Dnes, vďaka vzájomnej plug and play integráciu medzi the Beckhoff TwinCAT softvéry a Danfoss AC drives. Môžete plne podporiť vaše Danfoss VLT® drives skrze Beckhoff 's TwinCAT platformu

  • Uvedení do prevádzky - in the drive
  • Parametr v nastavení - in the drive
  • Programování - of the PLC

Otvorenosť systému je dôležitá pre systémových integrátorov a výrobca strojov, ktorí by mali byť vždy schopní zvoliť optimálnu komponenty pre integráciu pri tvorbe vlastných riešení: rôzne motorové technológie, zbernice a automatizačné systémy. Architektúra pohonov Danfoss zostáva otvorená, takže môžete používať ovládacie prvky, motory a senzory od všetkých dodávateľov. Podpora platformy Beckhoff prostredníctvom integrácie TwinCAT je najnovším doplnkom našich komplexných a otvorených ponúk v oblasti kompatibility systému.