Veselé Vianoce praje Danfoss!

piatok 18. decembra 2020

Vážení zákazníci a partneri,

veľmi pekne vám ďakujem za spoluprácu počas celého roka.

Rok 2020 bol pre nás všetkých nezvyčajným rokom.

Tešíme sa na budúci rok v nádeji, že budeme pokračovať v našej úspešnej spolupráci a dúfame, že v roku 2021 budeme spoločne lepší rok.

Dúfame, že vy a vaša rodina sú v poriadku a prajeme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok plný úspechu.