Zjednodušenie certifikácie funkčnej bezpečnosti

utorok 1. októbra 2019

Všetci oceňujeme, ako moderné technológie robia život jednoduchší a flexibilnejší. Existuje veľa úžasných vychytávok, ktoré šetrí čas a úsilie. Príkladom je napríklad metro, ktoré má eskalátor, takže nemusíte chodiť po schodoch; vaša vŕtačka je bezšňúrová; a váš telefón už neleží na stole v hale, ale máte ho vo vrecku. Dobrou správou je, že funkčná bezpečnosť je tiež jednoduchšia a flexibilnejšia. Ako je to možné? Predstavíme vám novú funkciu, ktorá vám ušetrí pár ťažkostí.

Keď pracujete s funkčnou bezpečnosťou, tak iste viete, že musíte zabezpečiť, aby v systéme bola nainštalovaná rada bezpečnostných funkcií a aby tieto funkcie fungovali správne. Musíte to tiež preukázať získaním certifikácie, keďže tieto bezpečnostné funkcie zabezpečujú, že vaša aplikácia ponúka ochranu pred nehodami zamestnancov zapojených do jeho prevádzkovanie a ochranu obchodníkov, ktorí ju udržujú.
 

Bezpečnosť na prvom mieste

Napríklad, uvažujme o eskalátore. Pred uvedením do prevádzky musíte získať certifikáciu, že zariadenie spĺňa legislatívne požiadavky. V Európe sa jedná o označenie CE, pozostávajúce sa hlavne z dodržiavania elektrickej bezpečnosti (smernica o nízkom napätí = LVD), elektromagnetickej kompatibility (smernica EMC) a funkčnej bezpečnosti (smernica o strojoch = MD)

Pokiaľ ide o funkčnú bezpečnosť, musí byť každý eskalátor skontrolovaný a certifikovaný podľa smernice pre strojné zariadenia, kde je rýchlosť eskalátora bezpečnostno dôležitým faktorom a pre zaistenie bezpečnosti stroja je nutná ochrana proti prekročeniu rýchlosti.
Bezpečnostné požiadavky sú stanovené v smernici o strojových zariadeniach. Funkcia Bezpečná maximálna rýchlosť (SMS) zabezpečuje, že eskalátor nikdy neprekročí bezpečnú maximálnu rýchlosť, a zabezpečuje, aby užívatelia nespadli počas jazdy z eskalátora.
Ako teda získate funkciu SMS? Obmedzíte priamy on-line (DOL) elektrický motor, ktorý poháňa eskalátor, teda eskalátor nemôže byť rýchlejší ako maximálna bezpečná rýchlosť. Vykonáte hodnotenia rizík a požiadate o certifikáciu, aby ste dokázali, že funkcia SMS poskytuje úroveň ochrany, ktorú by mala.

Moderné pohodlie

Toto všetko je v poriadku, ale v dnešnej dobe existujú moderné technologické vylepšenia, ktorými môžete eskalátor dovybaviť, aby fungoval oveľa lepšie. Pripojením striedavého meniča, ako je VLT® AutomationDrive FC 302, k vstupu motora môžete znížiť spotrebu elektriny, znížiť opotrebenie, automaticky zhromažďovať prevádzkové dáta, čo vám umožní predvídať plánovanie údržby, a jednoducho ovládať eskalátor, čo má za následok plynulejšiu jazdu.

Keď nainštalujete menič do eskalátora, tieto výhody nepochybne získate, ale zároveň to predstavuje riziko: maximálna rýchlosť už nie je pevná, ale premenná.

Zmiernenie rizika

Ako teda získate funkciu SMS, keď je maximálna rýchlosť premenná? Nainštalujete snímač rýchlosti so spätnou väzbou k elektromotoru poháňajúcemu eskalátor. Keď snímač rýchlosti zistí, že eskalátor dosahuje maximálnu rýchlosť, vyšle signál späť cez pohon do motora, aby spomalil. Kým sa senzor nevybije, tak funguje perfektne, ale je nutné ho samozrejme časom obmeniť. Každopádne po vynaložení síl prebehne ďalšie posúdenie rizík a opätovná žiadosť o certifikáciu SMS. Akonáhle dorazí, máte opäť možnosť prevádzkovať eskalátor.

Môžete sa pýtať, či je eskalátor mimo prevádzky, kým čakáte na opätovné získanie certifikátu? A či naozaj musíte prejsť všetkým týmto úsilím, znovu požiadať o certifikáciu, ktorú ste už mali?

Tu je jednoduchšie riešenie

Tu prichádza príjemná nová funkcia, ktorá je vo forme dvoch možností: VLT® Safety Option MCB 151 a rozšírenie k MCB 151 nazvanej VLT® Sensorless Safety MCB 159 option. Keď tieto možnosti zahrniete do objednávky frekvenčných meničov, ste pripravení prevádzkovať SMS bez externého senzora rýchlosti: je už začlenená do meniča FC 302 a všetko, čo musíte urobiť, je naprogramovať maximálnu rýchlosť do meniča. Voľba MCB 159 nahrádza snímač rýchlosti, ktorý ste nainštalovali na eskalátore. Nezavádzate nový komponent a tu je zjednodušenie: funkcia SMS je začlenená do meniča, ktorý už má všetky potrebné funkčné bezpečnostné osvedčenia.

S našim integrovaným riešením SMS je oveľa ľahšie získať certifikáciu (alebo recertifikáciu), pretože prekročenie rýchlosti môže byť úplne vyradené z hodnotenia rizík pre stroj.

Zaujímavé, že? Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako VLT® AutomationDrive poskytuje skvelú funkčnú bezpečnosť, prečítajte si tento článok. A vysvetlíme vám, ako ľahko naprogramovať funkčnú bezpečnosť z vášho počítača, tu.