iC2-Micro sa teraz dá jednoduchšie programovať a má certifikát UL LZGH2/8

streda 27. marca 2024

iC2-Micro ponúka niekoľko praktických funkcií, ktoré vám ešte viac uľahčia prácu. iC2-Micro môžete naprogramovať použitím nového rýchloupínacieho adaptéra aj vtedy, keď je odpojený od napájania. Funkcia smart logic controller (SLC) poskytuje flexibilitu a menej zložitú inštaláciu. Keďže tento frekvenčný menič má certifikát UL LZGH2/8, môžete si vychutnať jednoduchší proces certifikácie systému na použitie v systémoch HVAC/R s chladivami A2L. Kliknutím na nadpisy nižšie sa dozviete viac o novom príslušenstve a funkciách.

Rýchloupínací adaptér zjednodušuje pripojenie počítača k frekvenčnému meniču a ponúka rôzne výhody, ako je zjednodušené programovanie, efektívna konfigurácia parametrov a možnosť kopírovania alebo sťahovania nastavení parametrov počas vypnutia sieťového napájania. Využite rýchloupínací adaptér na zjednodušenie svojho pracovného dňa a zvýšenie produktivity.

Frekvenčné meniče iC2-Micro ponúkajú smart logic controller (SLC), ktorý umožňuje zvýšenú flexibilitu a zjednodušený proces inštalácie. SLC umožňuje technikom prispôsobiť a riadiť rôzne procesy v samotnom frekvenčnom meniči, čím sa eliminuje potreba externých regulátorov alebo ďalšieho hardvéru. Tým sa nielen zjednodušuje dizajn systému, ale sa aj znižujú náklady.

Režim spánku ako integrovaná funkcia šetrí energiu zastavením motora, keď nie je žiadny dopyt.

Certifikácia UL LZGH2/8 umožňuje použitie frekvenčného meniča iC2-Micro s chladivami A2L v systémoch HVAC/R.

Certifikácia UL LZGH2/8 je cenným prínosom pre zákazníkov, ktorí chcú zjednodušiť proces certifikácie svojich zariadení. Skrátením času skúšania a znížením súvisiacich nákladov táto certifikácia frekvenčného meniča pomáha zjednodušiť proces certifikácie celého systému. Zákazníci môžu navyše profitovať z používania lacnejších komponentov bez zníženia bezpečnosti, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť produktov. Certifikácia UL LZGH2/8 tiež zaisťuje bezproblémové a bezpečné používanie frekvenčných meničov s horľavými chladivami s nízkym GWP (Potenciál globálneho otepľovania).

Tento frekvenčný menič slúži pre širokú škálu aplikácií, ako sú čerpadlá, ventilátory, miešače, dopravníky atď.

Rozsah výkonu a napájanie:

  • 37– 22 kW pre 3 × 380 – 480 V AC
  • 37 – 2,2 kW pre 1 × 200 – 240 V AC
  • 37 – 3,7 kW pre 3 × 200 – 240 V AC
  • 37 – 1,1 kW pre 1 × 100 – 120 V AC
Prečítajte si príručku pre výber frekvenčného meniča iC2-Micro