Konferencia XII. ELTECH SK 2022

pondelok 16. mája 2022

Spoločnosť Danfoss Drives vás srdečne pozýva na konferenciu ELTECH SK 2022, ktorá sa bude konať v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci.
Akcia sa uskutoční od utorka 7. júna do štvrtka 9. júna.

 

V stredu 8. júna o 9:50 sa môžete tešiť na prednášku nášho aplikačného inžiniera Josefa Konečného, ktorý bude hovoriť o predikcii a sledovániu stavu zariadenia pomocou frekvenčného meniča.

Prednáška sa zameria na diagnostiku a kontrolu stavu zariadení v troch oblastiach:
• v oblasti elektrického stavu pohonu so zameraním na izolačné stavy
• v oblasti vibrácií stroja na základe normy ISO13373 pre monitorovanie stavu zariadení a diagnostiku strojov a ISO10816/20816 pre meranie a klasifikáciu mechanických vibrácií.
• tretia oblasť sa zameriava na monitorovanie výkonovej obálky strojov.
Všetky tri oblasti sa prevádzkujú v spojení s frekvenčnými meničmi.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť aj našu brožuru.

Viac informácií vrátane úplného programu konferencie a možnosti ubytovania nájdete tu.

 

Program 7. 6. 2022

 

08:00 - 09:15 Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

09:15 - 09:30 Otvorenie konferencie, úvodný príhovor s organizačnými pokynmi

09:30 - 10:30 Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) VTZE nielen z pohľadu teórie, ale najmä z pohľadu praxe revízneho technika

10:35 - 11:35 OPaOS (Revízie) systémov ochrany pred bleskom na fotovoltických aplikáciách

11:40 - 12:15 Ochrana fotovoltických aplikácií z pohľadu poisťovní

12:15 - 13:30 Obed

13:30 - 14:15 Návrh koncepcie trás na TDEE a požiarne prestupy a upchávky

14:20 - 15:10 Bezpečná elektrická inštalácia – bežná prax a časté chyby

15:15 - 18:00 Praktický workshop Vodiče HVI (2)

15:30 - 18:00 Praktický workshop Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok

10:00 - 16:00 Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiPanel

Program 8. 6.

09:00 - 12:00 Praktický workshop Vodiče HVI (3)

10:00 - 15:00 Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiPanel

09:00 - 09:45 Praktické poznatky z revízií elektrických inštalácií a bleskozvodov zo súčasnosti z pohľadu súdneho znalca

09:50 - 10:35 Predikcia a sledovanie stavu zariadenia s využitím frekvenčného meniča

10:35 - 11:00 Prestávka

11:00 - 12:00 Riešenia elektromobility Schneider Electric

12:00 - 13:15 Obed

13:15 - 14:15 Riziká z chybne či nedostatočne vykonaných OPaOS v priebehu realizácie stavby a potreba prítomnosti revízneho technika počas výstavby

14:20 - 15:20 „PÊLE-MÊLE“ podivuhodných otázok v praktickej elektrotechnike

15:20 - 15:30 Prestávka

15:30 - 16:30 Rady a odporúčania pre revíznych technikov VTZE z pohľadu právnych predpisov a praktických požiadaviek na ich činnosť

16:30 - 16:45 Tombola, vyhodnotenie súťažného workshopu, ukončenie prednáškovej časti konferencie

Program 9. 6.

08:30 - 13:00 Odborná exkurzia na vysielač na Kráľovej holi