Danfoss sa zasadzuje za energetickú účinnosť na Slovensku

pondelok 29. apríla 2024

Popredné priemyselné spoločnosti začali v Bratislave diskusiu s cieľom ovplyvniť slovenskú vládu. 

Využili sme prítomnosť Astrid Mozesovej, prezidentky Danfoss regiónov, aby sme mali väčší vplyv behom stretnutia, ktoré malo tému energetickej účinnosti a ESG. Počas svojej návštevy Slovenska sa zúčastnila na dvoch podujatiach: C4E Alliance a Beyond Green.

Informačné podujatie aliancie C4E

Slovensko čakajú v tomto desaťročí najdôležitejšie zmeny v súvislosti s revíziou smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD). V tomto a budúcom roku vláda prijme kľúčové rozhodnutia, ktoré určia, ako bude tento sektor vyzerať minimálne do roku 2035.

Spoločnosť Danfoss spolu so spoločnosťami Daikin, Knauf Insulation, Rockwool, Saint-Gobain, Signify a Velux vyzvali slovenskú vládu na konštruktívnu spoluprácu pri zavádzaní opatrení na zlepšenie energetickej účinnosti budov. Máme potrebné skúsenosti, znalosti a technológie na dekarbonizáciu. Využitie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom môže pozitívne ovplyvniť účty za energie domácností a inštitúcií.

Diskutovali sme o tom, ako môžeme urýchliť cyklus renovácie využitím časti peňazí, ktoré uvoľňuje EÚ, a spoluprácou s našimi aliančnými partnermi na riešení. Sme presvedčení, že energetická efektívnosť je kľúčovým faktorom, ktorý mení pravidlá hry. EÚ musí využiť inteligentné technológie, ktoré už máme k dispozícii, aby sme vytvorili rovnicu medzi dopytom a ponukou, - povedala Astrid Mozesová, prezidentka regiónov.

 

Za hranicami zelenej - podujatie AmCham

Druhý deň v Bratislave sa spoločnosť Danfoss zúčastnila podujatí Americkej obchodnej komory zameranom na to, ako môže ESG pomôcť podnikom na Slovensku v rozvoji. Jedným z kľúčových prvkov programu bola téma Diverzita, rovnosť a inklúzia. Bolo nám cťou, že Astrid Mozes bola pozvaná do panelovej diskusie, aby sa podelila o svoje skúsenosti v tejto oblasti.

Jedným z našich základov sú naši ľudia. Je veľmi dôležité, aby sme mali rôznorodú organizáciu s inkluzívnym a spravodlivým prostredím, najmä vzhľadom na rozsiahlu pôsobnosť a neustálu expanziu po celom svete, kde máme do činenia s mnohými rôznymi kultúrami - povedala Astrid Mozes, prezidentka regiónov.

 

Aliancia pre strednú a východnú Európu

  • V máji 2023 podpísalo 7 spoločností - Danfoss, Daikin, Knauf Insulation, Rockwool, Saint-Gobain, Signify a Velux - memorandum o porozumení počas Stredoeurópskeho a východoeurópskeho fóra o energetickej efektívnosti na Slovensku (C4E Forum). Zaviazali sa spoločne zviditeľniť modernizáciu budov a energetickú efektívnosť v diskusiách o verejnej politike v celom regióne strednej a východnej Európy.
  • Druhé pracovné stretnutie sa konalo v Budapešti, po ktorom nasledovalo podujatie organizované Maďarským inštitútom pre energetickú účinnosť (MEHI).
  • Sedem signatárov má viac ako 42 tisíc zamestnancov a významnú hospodársku silu v regióne.