12 najčastejších otázok ohľadom softštartérov

utorok 5. mája 2020

VLT® Soft Starter MCD 600

Oddelenie technickej podpory odpovedá na 12 najčastejších otázok ohľadom softštartérov.

1. Aké je porovnanie rozbehu softštartérom  a rozbehom pomocou autotransformátora?

Softštartéry sú oveľa flexibilnejšie ako spúšťače s autotransformátorom a poskytujú oveľa plynulejší štart, zvyčajne za nižšiu cenu. Štartéry s autotransformátorom sa nemôžu prispôsobiť meniacim sa podmienkam zaťaženia (napr. rozbehy so záťažou a bez záťaže) a rozbehový moment nemožno voľne prispôsobiť tak, aby zodpovedal charakteristikám motora a zaťaženia. Skokové zmeny momentu a prúdu sa stále vyskytujú v krokoch medzi napätiami a spúšťače autotransformátormi nie sú schopné zaistiť jemné zastavenie. Štartéry s autotransformátorom sú veľké a drahé a to najmä, ak je vyžadovaný vysoký rozbehový moment.


2. Aké sú rôzne typy softštartérov?
Existujú tri rôzne typy softštartérov, ktoré ponúkajú rôzne funkcie a regulujú motor rôznymi spôsobmi:

 1. Momentové regulátory ovládajú počas štartu iba jednu fázu. To redukuje moment motora pri štarte, ale neznižuje rozbehový prúd. Momentové regulátory je nutné používať v spojení s motorovým štartérom.
 2. Softštartéry, ktoré ovládajú dve fázy, môžu znížiť štartovací prúd a eliminovať prechodové momenty. Tieto softštartéry sú vhodné nielen pre normálnu ale aj pre ťažkú ​​prevádzku, ale nie pre kritické zaťaženia. Štartovací prúd v neriadenej fáze je o niečo vyšší ako vo dvoch regulovaných fázach.                                                 
 3. Softštartéry, ktoré ovládajú všetky tri fázy, poskytujú maximálnu úroveň riadenia softštartéra a sú jediným riešením softštartéra, ktoré je vhodné pre náročné aplikácie.                                                                                                       

3. Aké sú hlavné výhody softštartéra?
Softštartér zlepšuje rozbeh motora v mnohých ohľadoch:

 • Postupným zvyšovaním napätia alebo prúdu sa eliminujú prechodné deje napätia a prúdu spojené s elektromechanickými spúšťačmi, ktoré znižujú napätie.
 • Zrýchlenie je tiež plynulejšie, pretože softštartér zabraňuje prechodovým momentom, ktoré súvisia s elektromechanickými spúšťačmi.
 • Regulácia konštantného prúdu poskytuje vyšší krútiaci moment pri zvyšovaní otáčok motora, čo má za následok nižšie rozbehové prúdy a / alebo kratšie časy rozbehu.
 • Rozbeh motora je možné nastaviť tak, aby vyhovoval motoru a zaťaženiu, vrátane presného riadenia prúdového limitu.
 • Softštartér poskytuje spoľahlivú prevádzku aj pri častých štartoch, alebo ak sa záťažové charakteristiky medzi rozbehmi líšia (napr. so záťažou alebo bez záťaže).
  Softštartéry tiež ponúkajú množstvo funkcií, ktoré iné štartéry so znižovaním napätia neponúkajú. To zahŕňa mäkké zastavenie, ktoré pomáha eliminovať efekt tzv. vodného rázu a jednosmerného brzdenia.

4. Čo znamená zapojenie "vo vnútri trojuholníka / inside delta"?

V zapojení vo vnútri trojuholníka (šesťvodičové zapojenie) sú polovodiče softštartéra v sérii s každým vinutím motora, takže softštartér prenáša iba fázový prúd, nie združený prúd. Softštartér tak môže riadiť motor s väčším prúdom pri plnom zaťažení ako je obvyklé.

Zapojenie vo vnútri trojuholníka je možné len pri motoroch, ktoré umožňujú pripojenie každého konca všetkých troch vinutí motora samostatne, a nie všetky softštartéry môžu byť pripojené vo vnútri trojuholníka. Pre odpojenie motora a softštartéra od napájania musí byť v prípade poruchy vždy použitý napájací stýkač alebo istič MCCB.

Zapojenie vo vnútri trojuholníka zjednodušuje výmenu štartérov hviezda / trojuholník, pretože je možné použiť existujúcu kabeláž. Pri nových inštaláciách môže zapojenie vo vnútri trojuholníka znížiť veľkosť a náklady na softštartér, ale sú tu ďalšie náklady na napájací stýkač / istič MCCB a ďalšiu kabeláž.

5. Ako porovnať softštartér s rozbehom hviezda / trojuholník?
Softštartéry sú oveľa flexibilnejšie ako rozbeh hviezda/trojuholník a poskytujú hladký štart bez rizika prechodových dejov.

Rozbeh typu hviezda/trojuholník sa nemôže prispôsobiť rôznym podmienkam zaťaženia (napr. štarty so záťažou  alebo bez záťaže) a počiatočný krútiaci moment nemožno upraviť tak, aby zodpovedal charakteristikám motora a zaťaženia. Otvorený prechod medzi spojením hviezdy a trojuholníka navyše spôsobuje skokové zmeny momentu a prúdu. Rozbeh hviezda/trojuholník nie sú schopné zabezpečiť mäkké zastavenie.

Rozbeh hviezda/trojuholník však môžu byť lacnejšie ako softštartéry a môžu obmedziť rozbehový prúd na nižšiu úroveň ako softštartéry, ak sú použité pri extrémne nízkom zaťažení. Stále sa však môžu vyskytnúť vysoké prechodové prúdy a moment.

6. Môžu softštartéry nahradiť rozbeh hviezda / trojuholník?
Ak softštartér podporuje s pripojenie vo vnútri trojuholníka, jednoducho ho možno pripojiť miesto zapojenia hviezda/trojuholník.

Ak softštartér nepodporuje pripojenie vo vnútri trojuholníka, je možné pripojiť trojuholník k výstupnej strane softštartéru.
7. Aký je minimálny štartovací prúd požadovaný softštartérom?
Softštartéry môžu obmedziť štartovací prúd na ľubovoľnú špecifikovanú úroveň, ale praktické minimum závisí na motore a záťaži. Zníženie rozbehového prúdu znižuje krútiaci moment vytváraný motorom, takže záťaž sa zastaví, ak je rozbehový prúd príliš nízky. Aby bolo možné úspešne motor rozbehnúť, musí motor produkovať väčší moment, ako vyžaduje záťaž počas štartu.

Štartovací prúd možno odhadnúť na základe predchádzajúcich skúseností, alebo je možné krivky otáčok motora / záťaže / krútiaceho momentu analyzovať pre presný výpočet.

8. Ako je vybraný kábel pre inštaláciu softštartéra?
Kritériá výberu kábla závisí na obvode a umiestnenia softštartéra v obvode.  

 • Odporúčaný prúd pre kábel> prúd poistky / ističa> menovitý prúd motora x 1,2.
 • Odporúčaný prúd pre kábel používaný v zapojení vo vnútri trojuholníka> menovitý prúd motora x 0,7.

 

9. Aká je maximálna prípustná dĺžka kábla medzi softštartérom a motorom?
Maximálna vzdialenosť medzi softštartérom a motorom závisí na úbytku napätia a kapacite kábla.

Ak motor beží pri plnom zaťažení, nesmie pokles napätia na kábli prekročiť miestne predpisy.

Pre vzdialenosti väčšej ako 500 metrov je potrebné vziať do úvahy kapacitu dvojitej kabeláže. V prípade pochybností sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Danfoss s detaily o softštartéru, napätiu a frekvencii.

Ak chcete používať štandardné produkty, odporúčame použiť Line Reactors (výstupné filtre).

Výpočet    

použitie filtrov je potrebné kvôli obmedzeniu (di/dt), aby záberové prúdy z dôvodu kapacity káblov nepoškodili polovodiče softštartéra. Výstupné filtre musia byť nainštalované čo najbližšie k softštartéru.

Výstupné filtre musia mať menšiu indukčnosť ako je indukčnosť motora.

Minimálny menovitý prúd tlmivky je odvodený od štartovacieho prúdu. (Výber a použitie softštartéra, zvyčajne 3 - 4,5 x FLC)

10. Čo je to Adaptívne riadenie zrýchlenia?
AAC (Adaptive Acceleration Control) je ďalšou evolúciou v technológii softštartérov.
Pomocou AAC sa softštartér "naučí" charakteristiku vášho motora počas rozbehu a zastavenia a potom upraví ovládanie tak, aby optimalizoval prevádzku.

Softštartér odhaduje rýchlosť motora pri každom AAC rozbehu a zastavení, a nastavuje výkon motora tak, aby poskytoval zvolený profil zrýchlenia alebo spomalenia.

AAC nie je do značnej miery ovplyvnený zmenami zaťaženia a je zvlášť vhodný pre čerpadlové aplikácie.

AAC ponúka tri profily rozbehu a zastavenia: skorý, konštantný a oneskorené zrýchlenie / spomalenie.

11. Čo znamená DC brzdenie a mäkké brzdenie?
Jednosmerné brzdenie i mäkké brzdenie skracujú dobu zastavenie motora. Jednosmerné brzdenie využíva jednosmerné pulzy na skrátenie doby zastavenia motora.

Softštartér spomaľuje motor na približne 70% svojej plnej rýchlosti a potom brzdným momentom zastaví motor vo zvolenej dobe brzdenia.

Podpora jednosmerného brzdenia je integrovaná do softštartérov MCD 600 a nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie. MCD 600 pri DC brzdení riadi všetky tri fázy, čo znižuje namáhanie motora v porovnaní s riadením dvoch fáz.

Mäkké brzdenie používa reverzačné stýkače na vstupnej strane štartéra pre spustenie motora v opačnom smere, ktorým sa aplikuje brzdný moment na záťaž. Mäkké brzdenie spôsobuje menšie zahrievanie motora a poskytuje väčší brzdný moment pre daný prúd než jednosmerné brzdenie a je lepšie pre záťaže s extrémne vysokým momentom zotrvačnosti (napr. aplikácie pásové píly a kotúčové píly).

Schéma zapojenia softštartéra pre aplikáciu Soft Braking s prepínaním fázových sekvencií

12. Sú vyššie harmonické problémom pri aplikáciách so softštartérom?
Vyššie harmonické sú napätia a prúdy, ktoré spôsobujú nežiaduce zahrievanie v motoroch, kábloch a ďalších zariadeniach. Harmonické môžu tiež ovplyvniť fungovanie iných elektrických a elektronických zariadení.

Softštartéry vytvárajú veľmi nízke úrovne harmonických, iba pri rozbehu alebo mäkkom zastavení. Podľa IEC 60947 -4- 2 (8.3.2.1.1),
"Harmonické emisie majú počas štartu krátke trvanie a v stave PLNÉHO ZAPNUTIA neexistujú žiadne významné emisie". Pre aplikácie so softštartérmi nie sú vyžadované žiadne zvláštne požiadavky ani filtrovanie.