IPS 8 čistička vzduchu

streda 31. januára 2024

IPS 8 - Inteligentný čistič vzduchu pre systémy NH₃

Danfoss Intelligent Purging System (IPS) je automatická, samostatná prevádzková jednotka, ktorá pomáha odstraňovať nekondenzovateľné plyny bezpečným a energeticky účinným spôsobom. To pomáha udržiavať optimálnu chladiacu kapacitu a účinnosť systému, čo umožňuje profesionálom dosiahnuť maximálny výkon systému.

Pozrite si 3D model

Maximalizujte výkon systému

 • Automatická reakcia preplachovania na nekondenzovateľné plyny v chladiacom systéme
 • Nepretržité monitorovanie rozdielu tlaku medzi systémovým chladivom a chladivom preplachovača
 • Zníženie spotreby energie zariadenia
 • 8-bodová funkcia čistenia
 • Zabudovaná komunikácia Modbus umožňuje jednoduché zdieľanie dôležitých údajov

Jednoduchá inštalácia a údržba

 • Cenovo výhodný dizajn s malým počtom mechanických a elektrických pripojovacích rozhraní
 • Minimalizuje riziko úniku vďaka hermetickému vnútornému chladiacemu systému
 • Plug and play, samostatná jednotka uľahčuje inštaláciu a uvedenie do prevádzky – nízke riziko potenciálnej chyby
 • Nie sú potrebné žiadne pokročilé nastavenia
 • Jednoduchá manipulácia vďaka kompaktnému dizajnu
 • Rýchle a jednoduché odčerpanie pred servisom

Lepšia prevádzková bezpečnosť

 • Elektronické inteligentné čistenie pomáha znižovať riziko úniku chladiva do životného prostredia
 • Nie je potrebné olejové hospodárstvo zo systému čpavku
 • Samostatná prevádzková jednotka funguje nezávisle od hlavného zariadenia
 • Jednoduché sledovanie údajov o minulých cykloch čistenia s prevádzkovým protokolom
 • Autodiagnostika prevádzky jednotky a systému na vypnutie v prípade poruchy komponentov čističa vzduchu
 • Vrátane podporných funkcií Advance Bubbler
 • Podpora LLS 4000 zvyšuje úroveň ochrany systému