Svetové ekonomické fórum ocenilo projekt "ProjectZero" cenou Public-Private Collaboration Award

utorok 2. januára 2024

Iniciatíva dánskeho mesta Sønderborg dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2029 bola uznaná ako „replikovateľný a adaptabilný“ model dekarbonizácie pre mestá po celom svete.

Svetové ekonomické fórum pre transformáciu miest ocenilo projekt "ProjectZero" vyznamenaním za spoluprácu verejného a súkromného sektora v mestách ako uznanie pozitívneho a merateľného dopadu preukázaného v meste Sønderborg v južnom Dánsku.

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo na konci septembra v Detroite, Michigan, USA, ako súčasť summitu Centra pre transformáciu miest, ktoré spadá pod Svetové ekonomické fórum. Fórum združuje vizionárskych lídrov zo súkromného i verejného sektora, občianskej spoločnosti, médií a filantropie, aby nadviazali nové partnerstvá, predviedli inovatívne riešenia na podporu udržateľnejších miest a mestských ekonomík podporujúcich začlenenie.

Projekt "ProjectZero" bol založený ako partnerstvo verejného a súkromného sektora v roku 2007 s víziou, že do roku 2029 zmení energetický systém mesta Sønderborg na uhlíkovo neutrálny. Projekt iniciovala nadácia Bitten & Mads Clausen, majoritný akcionár spoločnosti Danfoss, mesto Sønderborg, University of Southern Denmark a niekoľko miestnych spoločností, rovnako ako ďalšie verejné a súkromné organizácie. Danfoss prispieva k projektu "ProjectZero" dodávaním energeticky účinných riešení chladenia a vykurovania, spoluprácou na projektoch elektrifikácie a podporou integrácie sektorov, kde priemysel, výroba energie, doprava a ďalšie spolupracujú na opätovnom využití už vyrobenej energie.
Na jeseň roku 2023 ProjectZero vydalo oznámenie, že emisie uhlíka súvisiace s energiou boli znížené o 57 percent, čo zodpovedá úspore približne 400 000 ton CO2. ProjectZero bol uznaný ako skutočný príklad výhod spojenia verejného a súkromného sektora.

ProjectZero poskytuje model, ako sa verejný a súkromný sektor môžu spojiť, aby naplnili veľké, odvážne ambície, ktoré by inak neboli možné,“ povedal Jeff Merritt, vedúci Centra pre transformáciu miest Svetového ekonomického fóra. „Dúfame, že uznaním tohto svetového úsilia povzbudíme a inšpirujeme ďalšie mestá, aby nasledovali príklad a vytvorili nové partnerstvá na urýchlenie opatrení v oblasti klímy.“

Rick Sporrer, prezident regiónu Severná Amerika, Danfoss, prevzal cenu v mene ProjectZero so slovami: „ProjectZero je jasným príkladom toho, čo môže mesto dosiahnuť znížením emisií, keď sa verejné a súkromné organizácie spoja, aby našli miestne riešenie globálneho problému. Mestá sú zodpovedné za viac ako 70 percent ročných globálnych emisií uhlíka a je dôležité, aby sme sa od seba navzájom učili. Partnerstvo verejného a súkromného sektora, ako je ProjectZero, je replikovateľné a prispôsobiteľné pre ďalšie mestá po celom svete a môže nám pomôcť dosiahnuť naše globálne klimatické ciele.“

Model ProjectZero sa zameriava na vytvorenie a predvedenie inteligentného a integrovaného energetického systému v celej obci, ktorý ponúka úspory energie. ProjectZero je jedným z hlavných dôvodov, prečo doktor Faith Birol, riaditeľ IEA, na minuloročnej konferencii IEA o energetickej účinnosti označil mesto Sønderborg za „globálne hlavné mesto energetickej účinnosti“.

Rôzne zdroje energie a sektory sa prepájajú do flexibilnej siete, ktorá funguje a umožňuje napríklad vykurovať domy prebytočným teplom od miestnych spoločností, nabíjať elektromobily. Energia je využívaná najlepším možným spôsobom. Tento model umožňuje znížiť náklady na dekarbonizáciu až o 50 percent.

V reakcii na ocenenie ProjectZero Brian Seeberg, CEO, ProjectZero, povedal: „Silné odhodlanie a spolupráca v našom partnerstve je samotnou chrbticou projektu „ProjectZero“ a kľúčom k dosiahnutiu cieľov v roku 2029. Som preto veľmi rád, že toto ocenenie uznáva toto jedinečné partnerstvo . Mestá po celom svete sa môžu obrátiť na Sønderborg ako na plán, ako znížiť svoje vlastné emisie. Ukázali sme, že je možné ovplyvniť tým, že sa zameriame na tri kľúčové princípy: energetická účinnosť, integrácia odvetvia a zelené zdroje energie. To je niečo, čo môžu a mali by robiť všetky mestá po celom svete.“