Nový predseda představenstva

utorok 29. marca 2022

Správna rada vymenovala Jensa Bjerga Sørensena za nového predsedu.

Správna rada vymenovala Jensa Bjerga Sørensena za nového predsedu.
Po výročnom valnom zhromaždení spoločnosti Danfoss A/S sa v piatok 25. marca 2022 konalo zasadnutie predstavenstva. Správna rada bola ustanovená s Jensom Bjergom Sørensenom ako predsedom.

Ďalšie informácie o novom predsedovi nájdete na webovej stránke spoločnosti.

Prečítajte si tlačovú správu o odstúpení Jørgena M. Clausena z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Danfoss A/S.