Dekarbonizácia stavebných strojov je kľúčom k dosiahnutiu klimatických cieľov

utorok 10. októbra 2023

Dekarbonizácia stavebných strojov je kľúčom k dosiahnutiu klimatických cieľov

Stavebné stroje na celom svete vypúšťajú ekvivalent emisií z celosvetového letectva, pričom 50 % týchto emisií pochádza iba z rýpadiel.

Podľa najnovšieho dokumentu spoločnosti Danfoss je na dosiahnutie globálnych klimatických cieľov nevyhnutná okamžitá pozornosť venovaná možnostiam zníženia emisií z ťažkých vozidiel, ako sú stavebné stroje.

Spoločnosť Danfoss predstavila na svetovom kongrese architektov UIA v Kodani nový dokument Danfoss Impact whitepaper. Tento dokument hovorí, že kľúčom k zníženiu stopy týchto strojov je implementácia energeticky účinných technológií, ktoré môžu okamžite znížiť použitie nafty v rýpadlách a zároveň riešiť niektoré výzvy pre elektrifikáciu.

Mestá majú na svedomí 70 % celosvetových emisií oxidu uhličitého. Stavebné stroje celosvetovo vypúšťajú ohromujúcich 400 MT CO2 ročne, čo zodpovedá emisiám z medzinárodného letectva. Samotné rýpadlá tvoria 50 % týchto emisií. Zatiaľ čo osobné automobily a menšie stavebné stroje je možné ľahšie vyrobiť na batérie a nabíjať obnoviteľnými zdrojmi energie, u rýpadiel a iných ťažkých nákladných vozidiel je realita zložitejšia.

V porovnaní s menšími vozidlami pracujú rýpadlá v oveľa náročnejších podmienkach a vyžadujú dlhší pracovný čas medzi nabíjaním. To si vyžaduje extrémne veľké batérie, aby zodpovedali produktivite ich dieselových náprotivkov, čo má za následok výrobu náročnú na zdroje a vyššie počiatočné náklady. Často to jednoducho nie je pre ťažké stroje technologicky ani ekonomicky uskutočniteľné.

Okrem toho na mnohých pracoviskách bagrov chýba potrebná nabíjacia infraštruktúra pre podporu elektrických bagrov. Veľké miesta, ako sú lomy, často vyžadujú výmenu batérií v teréne na začiatku a na konci každej smeny a následné nabíjanie v skladoch. Prevádzkové problémy vznikajú kvôli obrovskej hmotnosti batérií, ktoré predstavujú logistické prekážky.

Zlepšením účinnosti je možné znížiť požiadavky na batérie spolu s požiadavkami na potreby výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Biela kniha Danfoss Impact skúma prípad stavenísk a ľahko dostupné technológie, ktoré rýchlo transformujú stavebný priemysel a umožňujú staveniská s nízkymi emisiami.

Dnešné systémy rýpadiel pracujú na naftu s účinnosťou iba 30 %, pričom 70 % energie motora je premárnených. Spoločnosť Danfoss zdôrazňuje významný potenciál pre zníženie energie zavedením opatrení, ako sú čerpadlá s premenlivým objemom, digitálny objemový objem, čerpadlá s premenlivými otáčkami a decentralizované pohony. Tieto technológie spolu so systémami rekuperácie energie môžu zvýšiť účinnosť a znížiť spotrebu energie.

Implementácia opatrení energetickej účinnosti umožňuje rýpadlám vykonávať viac práce s menšími motormi a menším množstvom paliva, čo znižuje kapacitu batérie potrebnú pre elektrifikáciu až o 24,8 %. Rýchlo sa vyvíjajúca technológia môže pri rýpadlách nad 15 ton priniesť úsporu paliva o 15–30 % a súčasne zvýšiť ich pracovnú kapacitu. V blízkej budúcnosti je možné tieto opatrenia aplikovať na rýpadlá všetkých veľkostí a potenciálne tak dosiahnuť úsporu paliva až 50 %.

Uprednostnením energetickej účinnosti a skúmaním možností elektrifikácie priemysel významne prispeje k dekarbonizácii ťažkých nákladných vozidiel a pripraví cestu pre udržateľnú budúcnosť.

Roadmap for decarbonizing cities