Dekarbonizácia miest je nevyhnutná na dosiahnutie kľúčových cieľov v oblasti klímy

nedeľa 8. októbra 2023

Nový dokument spoločnosti Danfoss predstavuje nový plán pre dekarbonizáciu miest

Implementácia existujúcej technológie pre budovy, dopravu a integráciu sektorov môže výrazne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov v mestách.

Mestá majú na svedomí 70 % celosvetových emisií oxidu uhličitého.

Je potrebné urýchlene prijať opatrenia na vykonanie zmien potrebných na umožnenie rozsiahlej dekarbonizácie. Aby sa táto výzva vysporiadala priamo, Danfoss dnes vydáva novú bielu knihu, ktorá stanovuje jasnú a dosiahnuteľnú cestu vpred na umožnenie zeleného prechodu vo veľkom meradle. Dokument ukazuje, ako existujúce opatrenia v oblasti energetickej účinnosti a elektrifikácie naprieč sektormi môžu okamžite znížiť emisie a urýchliť prechod na "zelené mestá".

Kim Fausing, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Danfoss, v komentári k vydaniu whitepaperu povedal: „Bez hlbokej dekarbonizácie miest nedosiahneme ciele Parížskej dohody. Dobrou správou je, že mestá ponúkajú niektoré z najlepších možností pre optimalizáciu mestského plánovania a urýchlenia zeleného prechodu a že už existujú dostupné, nákladovo efektívne technológie schopné dostatočne znížiť emisie, aby splnili globálne klimatické ciele. Tieto technológie sa už používajú každý deň – napríklad v meste Sonderborg v južnom Dánsku, ale teraz musia byť rozšírené v celosvetovom meradle.“

Vzhľadom na to, že svetová populácia do roku 2050 pokračuje vo svojom náraste na 10 miliárd osôb, teraz sa očakáva, že k tomuto dátumu bude takmer 70 % svetovej populácie obyvateľmi miest. Vo svojej súčasnej podobe, keď dopyt po energii naďalej rastie, by mestá produkovali úplne neudržateľnú úroveň emisií, ktorá by bola úplne nezlučiteľná s kľúčovými klimatickými cieľmi, ako je cieľ 1,5 °C stanovený Parížskou dohodou z roku 2015.

Biela kniha „Plán dekarbonizácie miest“ čerpá z rôznych overených zdrojov vrátane najnovších údajov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), aby ukázala, prečo je potrebné konať. Biela kniha tiež ukazuje, ako možno túto akciu vykonať, a zdôrazňuje, ako sú už dostupné riešenia, ktoré to umožnia.

Kľúčové veci:

  • Energetická účinnosť v mestách je zásadná pre globálnu dekarbonizáciu. Ak by všetky mestské oblasti a mestá v Európe, USA a Číne investovali do energeticky účinného vykurovania a chladenia budov, prispelo by to 20 % k cieľu 1,5 °C podľa Parížskej dohody.Veľkú úlohu bude hrať elektrifikácia vozidiel.
  • Elektrifikácia mestskej dopravy, a to ako súkromnej (ľahkej), tak verejnej (ťažkej), je zásadná pre úspešné ciele v oblasti klímy. 28 % dekarbonizácie potrebnej na udržanie cieľa 1,5 °C podľa Parížskej dohody by sa dosiahlo, ak by všetky mestské oblasti v Európe, USA a Číne elektrizovali súkromnú a verejnú dopravu.
  • Zlepšená efektivita môže urýchliť elektrifikáciu dopravy. Ako v osobných automobiloch, ťažkých nákladných vozidlách, tak v námornej doprave môžu opatrenia na zvýšenie účinnosti znížiť veľkosť potrebných batérií a tým obmedziť požiadavky na suroviny. Zvýšenie efektivity môže tiež znížiť dopyt po nabíjacej infraštruktúre a zvýšiť produktivitu a dojazd vozidla.
  • Implementácia existujúcej technológie pre budovy, dopravu a integráciu sektorov môže preklenúť polovicu medzery v znížení emisií skleníkových plynov v mestách, ktoré je potrebné pre cestu o 1,5 °C.


Biela kniha poskytuje konkrétny plán pre starostov, miestnych činiteľov s rozhodovacou právomocou a urbanistov, ako odstrániť všetky hlavné faktory uhlíkovej stopy miest. Dokument tiež skúma, ako môžu dostupné technológie zlepšiť živobytie občanov a zároveň urobiť naše ekonomiky odolnejšími a vytvárať pracovné miesta. V konečnom dôsledku ponúka konkrétny pohľad na hlavné príležitosti pre dekarbonizáciu miest.

Roadmap for decarbonizing cities