Decarbonizarea profundă a orașelor, esențială pentru obiectivele climatice cheie

joi, 22 iunie 2023

Noul studiu Danfoss stabilește o nouă foaie de parcurs pentru decarbonizarea orașelor

Implementarea tehnologiei existente pentru clădiri, transport și integrarea sectorială poate reduce la jumătate decalajul în ceea ce privește reducerile urbane ale emisiilor de gaze cu efect de seră, necesare pentru o traiectorie de 1,5 °C.

Orașele sunt responsabile pentru 70 % din emisiile globale de carbon. În cele din urmă, lupta împotriva schimbărilor climatice va fi câștigată (sau pierdută) în orașe.

Este nevoie urgentă de acțiuni pentru a face schimbările necesare pentru a permite decarbonizarea pe scară largă. Pentru a aborda această provocare în mod direct, Danfoss lansează astăzi un nou raport care stabilește o cale clară și realizabilă pentru a permite o tranziție verde la scară largă. Documentul arată modul în care măsurile existente pentru eficiență energetică și electrificare în toate sectoarele pot reduce imediat emisiile și pot accelera tranziția verde în orașe.

Comentând lansarea raportului, Kim Fausing, președinte și CEO, Danfoss, a declarat: 

"Nu vom atinge obiectivele Acordului de la Paris fără o decarbonizare profundă a orașelor. Vestea bună este că orașele oferă unele dintre cele mai bune posibilități de optimizare a planificării urbane și de accelerare  a tranziției verzi și există deja tehnologii accesibile, eficiente din punct de vedere al costurilor, capabile să reducă emisiile suficient pentru a îndeplini obiectivele climatice globale. Aceste tehnologii sunt deja utilizate în fiecare zi – de exemplu, în orașul Sønderborg din sudul Danemarcei (Proiectul Zero), dar acum trebuie adoptate pe scară mai largă la scară globală."

Kim Fausing

Pe măsură ce populația lumii continuă să crească spre 10 miliarde de oameni până în 2050, se așteaptă acum ca aproape 70% din locuitorii lumii să fie locuitori ai orașelor până atunci. În forma lor actuală, în condițiile în care cererea de energie continuă să crească, orașele ar produce un nivel complet nesustenabil de emisii, care ar fi complet incompatibil cu principalele obiective climatice, cum ar fi obiectivul de 1,5 °C stabilit prin Acordul de la Paris din 2015.[1]

Studiul "Foaie de parcurs pentru decarbonizarea orașelor" se bazează pe o gamă variată de surse verificate, inclusiv cele mai recente date de la Agenția Internațională a Energiei (AIE), pentru a demonstra de ce sunt necesare acțiuni. Studiul arată, de asemenea, modul în care pot fi întreprinse aceste acțiuni și evidențiază modul în care soluțiile care vor permite acest lucru sunt deja disponibile.

Principalele idei de reținut:

  • Eficiența energetică în orașe este esențială pentru decarbonizarea globală. Dacă toate zonele urbane și orașele din Europa, SUA și China ar investi în încălzirea și răcirea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor, acest lucru ar contribui cu 20 % la obiectivul de 1,5 °C al Acordului de la Paris.
  • Electrificarea vehiculelor va juca un rol important. Electrificarea transportului urban, atât privat (ușor), cât și public (greu), este esențială pentru atingerea cu succes a obiectivelor climatice. 28% din decarbonizarea necesară pentru a rămâne în cadrul obiectivului de 1,5 °C al Acordului de la Paris ar fi realizată dacă toate zonele urbane din Europa, SUA și China ar electrifica transportul privat și public.
  •  Eficiența îmbunătățită poate accelera electrificarea transporturilor. Atât în cazul autoturismelor, al vehiculelor grele, cât și în transportul maritim, măsurile de eficiență pot reduce dimensiunea bateriilor necesare, limitând astfel necesarul de materii prime. Creșterea eficienței poate, de asemenea, să reducă cererea de infrastructură de încărcare și să crească productivitatea și autonomia vehiculului.
  • Implementarea tehnologiei existente pentru clădiri, transport și integrarea sectorială poate reduce la jumătate decalajul în ceea ce privește reducerile urbane ale emisiilor de GES necesare pentru o traiectorie de 1,5 °C.

Analiza studiul care oferă o foaie de parcurs concretă pentru primari, factorii de decizie locali și planificatorii urbani cu privire la modul de eliminare a tuturor factorilor majori ai amprentei de carbon a orașelor. Documentul analizează, de asemenea, modul în care tehnologiile disponibile pot îmbunătăți mijloacele de subzistență ale cetățenilor, sporind în același timp reziliența economiilor noastre și creând locuri de muncă. În cele din urmă, oferă o viziune holistică și concretă asupra oportunităților majore de decarbonizare a orașelor.