Werkwijze inregelen woonhuis

  • Overzicht

Heeft u oog voor het totaalplaatje?

Fabrikanten van hoog rendement cv-ketels en warmtepompen verstrekken vaak heldere informatie over de bedrijfsomstandigheden waarbij hun product optimaal functioneert. Het warmteafgiftesysteem is bepalend voor deze omstandigheden. Belangrijke lessen zijn de afgelopen jaren geleerd en laten zien dat investeringen in duurzame en meer efficiëntere warmtebronnen alleen optimaal benut kunnen worden met ingeregelde installaties.

In de volgende 6 stappen laten we zien hoe verwarmingsinstallaties energiezuinig kunnen worden ingeregeld. 

Waterzijdig inregelen in 6 stappen

Stap 1
Om te bepalen hoeveel water er door iedere radiator moet stromen, moet per radiator aan de hand van de afmetingen, het aantal platen en convectielamellen, het vermogen worden bepaald.

Stap 2
De installatie aftappen en nieuwe radiatorafsluiters met een instelbare begrenzing voor de waterstroom installeren. De voorkeur gaat uit naar radiatorafsluiters met een geïntegreerde drukverschilregelaar.

Stap 3
De installatie moet worden gevuld en ontlucht, waarna per radiator de juiste begrenzing op de radiatorafsluiter kan worden ingesteld.

Stap 4
Het vermogen van alle radiatoren moet worden opgeteld. Dit vermogen wordt op de cv-ketel ingesteld als het maximale vermogen tijdens verwarmen. Wanneer bekend is dat een aantal radiatoren zelden tot nooit worden gebruikt, kunt u deze aftrekken van het totaal.

Stap 5
De capaciteit van de pomp zo laag mogelijk instellen, precies voldoende om de drukverliezen te overbruggen.

Stap 6
Wanneer de woning in de loop der jaren is voorzien van betere isolatie en beglazing, kan worden gekozen voor een lagere aanvoertemperatuur van de cv-ketel.