Toekomstbestendig

  • Overzicht

Waterzijdig inregelen: de toekomstbestendige aanpak

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat moderne installaties, welke zouden bijdragen aan een lager energieverbruik, zeker niet ten volle werden benut. Met de juiste integrale aanpak kon het verbruik tot 30% worden gereduceerd bij deze installaties.

Om die reden zijn er verplichte maatregelen geïntroduceerd die bepalen dat verwarmings- en koelinstallaties adequaat gedimensioneerd, geïnstalleerd en ingeregeld moeten worden. Ook is er aandacht voor de regelbaarheid door de eindgebruiker. Zodat deze meer controle hebben over hun eigen verbruik. Temperatuurregelingen per vertrek en het inregelen van installaties zorgen voor meer comfort en maken de weg vrij voor nieuwe verwarmingsapparaten die geen of minder gas verbruiken.

Transitievisie van uw gemeente

Er wordt geschat dat ongeveer de helft van Nederland voor 2050 aangesloten is op een warmtenet.

Voor 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie warmte hebben. Bij veel gemeenten wordt ingezet op de aanleg van warmtenetten. Een warmtenet kan worden gebruikt om hele straten en wijken aardgasvrij te maken. De warmte afkomstig van industriële processen, geothermie, biomassa of oppervlakte- en afvalwater moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Zo gaat er zo min mogelijk warmte verloren tijdens transport en kunnen zoveel mogelijk huishoudens worden verwarmd. Inregelen speelt hierbij een belangrijke rol. Waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat het water op een goede manier de warmte afgeeft in de woning en afgekoeld weer retour het warmtenet in gaat.