Industry 4.0 vertrouwt op intelligente frequentieregelaars met slimme interfaces

In het netwerk van Industry 4.0 speelt de intelligente frequentieregelaar een steeds belangrijkere rol. Steeds meer elektromotoren worden vandaag de dag door deze apparaten aangedreven – vooral om het energieverbruik van installaties te minimaliseren. Daarnaast zijn er veel andere goede redenen om frequentieregelaars te gebruiken. Sinds de introductie van microprocessoren zijn de oorspronkelijke besturingsfuncties van de frequentieregelaar voortdurend uitgebreid met extra functies. Daar hoort onder andere ook een gerichte procesbesturing bij.

Industry 4.0 blijft deze trend verder stimuleren: in IoT communiceren intelligente frequentieregelaars in een netwerk zelfstandig met andere apparaten. Ze registreren, verzamelen en evalueren motorgegevens voor nauwkeurige informatie over de toestand van de installatie. Op die manier wordt de frequentieregelaar een intelligente sensor die helpt om motoren en installaties veilig en betrouwbaar te laten werken.

Voor dit doeleinde worden Danfoss frequentieregelaars gekenmerkt door een aantal extra functies.

  • Veilige verbinding: de frequentieregelaar kan veilig worden aangesloten op andere elementen. Andere elementen in het netwerk kunnen aandrijvingen, regelaars, sensoren of een cloud zijn.
  • De frequentieregelaar fungeert als sensor: de frequentieregelaar analyseert de nominale motorstroom en -spanningskenmerken om de prestaties van de motor en de toepassing te meten.
  • De frequentieregelaar fungeert als sensor-hub: hij verzamelt gegevens van externe sensoren die betrekking hebben op het proces dat door de frequentieregelaar wordt geregeld.
  • De frequentieregelaar fungeert als regelaar: de frequentieregelaar kan de PLC vervangen als dat mogelijk is op basis van de toepassingsvereisten.

Slimme uitvoerapparaten worden ondersteund: draadloze verbinding met slimme apparaten (smartphone, tablet).

Als de Danfoss frequentieomvormer als sensor wordt gebruikt, worden veel gegevens gegenereerd. Deze gegevens moeten voor verschillende doeleinden worden gebruikt, geëvalueerd en verwerkt.

De gegevens afkomstig van de frequentieregelaar kunnen als volgt worden gedefinieerd.

  • Vertragingsvrije signalen: signalen die rechtstreeks door de frequentieregelaar worden gemeten via ingebouwde sensoren. Gegevens zoals de nominale motorstroom, -spanning, aandrijftemperatuur en afleidingen hiervan, zoals vermogen als vermenigvuldiging van stroom en spanning, of motorkoppel. De frequentieregelaar kan ook worden gebruikt als hub om externe sensoren aan te sluiten die vertragingsvrije signalen leveren.
  • Verwerkte signalen: gegevens die zijn afgeleid van de vertragingsvrije signalen. Bijvoorbeeld de statistische verdeling (maximale, minimale, gemiddelde en standaardafwijkingswaarden), frequentiebereikanalyses of inzetprofielindicatoren.
  • Analysesignalen: signalen die indicaties geven over de toestand van de frequentieregelaar, de motor en de toepassing. De signalen worden gebruikt om onderhoudswerkzaamheden in opdracht te geven of het systeemontwerp te optimaliseren.
Terug naar Danfoss Smart Drives