Van frequentieregelaar tot Drive Controller

Vandaag de dag doet een frequentieregelaar veel meer dan alleen het vermogen en het toerental aanpassen. Met de geïntegreerde rekenkracht en uitgekiende software neemt deze een groot aantal extra taken over. Uitgaand van de functie als externe sensor in het systeem bewaakt deze niet alleen zichzelf, maar ook de aangesloten apparatuur. Of als verdeler van andere sensoren die extra gegevens uit het systeem leveren.

Slimme regelaars van Danfoss verzamelen gegevens uit diverse bronnen. Ze combineren hiervoor signalen van interne en externe sensoren, zoals trillings- en druksensoren. Bij grote hoeveelheden gegevens verzorgen de VLT® of VACON® frequentieregelaars de evaluatie. Met hun Edge Intelligence evalueren ze de waardevolle informatie lokaal in het apparaat of in de cloud en/of verzenden de gegevens of analyseresultaten naar het interne systeem van de onderneming. Op die manier zijn de gegevens beschikbaar waar gebruikers ze nodig hebben en wordt voorspellend, toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk. Dit verbetert de prestaties, het rendement en de bedrijfstijd van apparatuur en verlengt de levensduur van de systeemonderdelen, terwijl de complexiteit wordt verminderd.

Industry 4.0 is gebaseerd op intelligente frequentieregelaars en interfaces

In het netwerk van Industry 4.0 speelt de intelligente frequentieregelaar een steeds belangrijkere rol. Voor dit doeleinde worden Danfoss frequentieregelaars gekenmerkt door een aantal extra functies.

  • Veilige verbinding: de frequentieregelaar kan veilig worden aangesloten op andere elementen. Andere elementen in het netwerk kunnen aandrijvingen, regelaars, sensoren of een cloud zijn.
  • De frequentieregelaar fungeert als sensor: de frequentieregelaar analyseert de nominale motorstroom en -spanningskenmerken om de prestaties van de motor en de toepassing te meten.
  • De frequentieregelaar fungeert als sensor-hub: hij verzamelt gegevens van externe sensoren die betrekking hebben op het proces dat door de frequentieregelaar wordt geregeld.
  • De frequentieregelaar fungeert als regelaar: de frequentieregelaar kan de PLC vervangen als dat mogelijk is op basis van de toepassingsvereisten.
  • Slimme uitvoerapparaten worden ondersteund: draadloze verbinding met slimme apparaten (smartphone, tablet).

Bij gebruik van de Danfoss frequentieregelaar als sensor zijn er veel gegevens beschikbaar. Die moeten nu worden gebruikt en voor de verschillende doeleinden worden geëvalueerd en verder verwerkt. De gegevens afkomstig van de frequentieregelaar kunnen als volgt worden gedefinieerd.

  • Vertragingsvrije signalen: signalen die rechtstreeks door de frequentieregelaar worden gemeten via ingebouwde sensoren. Gegevens zoals de nominale motorstroom, -spanning, aandrijftemperatuur en afleidingen hiervan, zoals vermogen als vermenigvuldiging van stroom en spanning, of motorkoppel. De frequentieregelaar kan ook worden gebruikt als hub om externe sensoren aan te sluiten die vertragingsvrije signalen leveren.
  • Verwerkte signalen: gegevens die zijn afgeleid van de vertragingsvrije signalen. Bijvoorbeeld de statistische verdeling (maximale, minimale, gemiddelde en standaardafwijkingswaarden), frequentiebereikanalyses of inzetprofielindicatoren.
  • Analysesignalen: signalen die indicaties geven over de toestand van de frequentieregelaar, de motor en de toepassing. De signalen worden gebruikt om onderhoudswerkzaamheden in opdracht te geven of het systeemontwerp te optimaliseren.

Maar hoe kunnen deze frequentieregelaars nu eenvoudig en effectief worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe installaties?

Met meer dan 50 jaar ervaring beschikt Danfoss Drives over heel veel ervaring en kan u helpen bij het plannen en ontwikkelen van de beste aandrijfoplossingen voor uw installaties. Hierdoor kunnen de Danfoss-oplossingen in bijna alle toepassingen in de industrie, handel en het bedrijfsleven worden gebruikt. Profiteer nu van deze intelligentie in uw toepassingen, of het nu gaat om productie-installaties, gebouwautomatisering, infrastructuurtaken zoals water-/afvalwatertechniek of transporttaken, van transportband tot containerschip. Houd uw toepassingen up-to-date en benut de voordelen van integratie in Industry 4.0 systemen.

Terug naar Danfoss Smart Drives