Virtus regulatori tlaka i protoka za teške uvjete rada

četvrtak, 4. srpnja 2024.

Virtus je Danfossova serija digitalno ojačanih regulatora tlaka i protoka za hidroničko balansiranje i kontrolu u mrežama daljinskog grijanja i hlađenja. Optimalna hidronička ravnoteža može rezultirati do 20% uštede energije i poboljšanom udobnošću zahvaljujući savršenoj kontroli temperature (delta T). Virtus je serija regulatora diferencijalnog tlaka i regulatora protoka za teške uvjete rada za zahtjevne primjene daljinskog grijanja i hlađenja. Dizajnirani su za korištenje u elektranama za proizvodnju energije, transportnim mrežama, distribucijskim mrežnim stanicama i pretplatničkim (građevinskim) trafostanicama.​

 

Digitalna optimizacija uz iSET i iNET

Svi Virtus regulatori sastoje se od ventila i tlačnog aktuatora (također poznatog kao regulator tlaka) i rade sami. To znači da rade neovisno o električnoj energiji, osiguravajući visoku razinu pouzdanosti. Većina regulatora može opcionalno biti opremljen daljinski dostupnim digitalnim aktuatorom za optimizaciju performansi. Postoji iNET funkcija za inteligentno NETwork balansiranje i iSET funkcija za inteligentne podstanice. Preko AMEi 6 digitalnih aktuatora postavljeni tlak ili protok na Virtusovom tlačnom aktuatoru se elektronički podešavaju za povećanje. stabilnost i preciznost u uvjetima sustava s djelomičnim opterećenjem.

Čitajte više