Kako funkcionira daljinsko grijanje?

ponedjeljak, 13. siječnja 2020.
Daljinsko grijanje

Toplana - postrojenje za proizvodnju topline pumpa grijanu vodu potrošačima kroz mrežu daljinskog grijanja. Grijana voda se u kućanstvima koristi za grijanje prostorija i podno grijanje, te za proizvodnju potrošne tople vode. Potrošna topla voda se zagrijava u izmjenjivaču topline u kojem grijana dovodna voda svoju toplinu prenosi na vodu koja izlazi iz slavina.
Topla voda iz toplane se može direktno koristiti za zagrijavanje prostorije. Alternativno, izmjenjivač topline također može prenijeti toplinu u unutarnju cirkulaciju. Voda iz toplane - koja je sada hladna jer se toplina transferirala u potrošnu toplu vodu i grijanje - vraća se u toplanu i tako neprekidno cirkulira u zatvorenom cjevovodu.
Neki sustavi daljinskog grijanja koriste paru kao medij za distribuciju topline umjesto vode. Time se postižu veće temperature opskrbe, često potrebne za industrijske procese. Najveći je nedostatak pare u tome što para ima veće gubitke topline od vode.

Cijevovod daljinskog grijanja

Ekološki prihvatljivo i energetski učinkovito grijanje

Zbog istovremene proizvodnje toplinske i električne energije u kombiniranim termoelektranama, daljinsko grijanje je vrlo energetski učinkovito. Primjena obnovljivih izvora energije i korištenje otpadne topline proizvedene u industriji, uvelike doprinosi očuvanju okoliša. Ova vrsta korištenja i potrošnje energije korisna je i za okoliš i za društvo općenito.
U usporedbi s individualnim sustavima grijanja, daljinsko je grijanje kvalitetniji izvor grijanja za smanjenje emisije opasnih spojeva. Razlog tome je činjenica da toplane imaju napredniju opremu za kontrolu zagađenja a toplinu proizvode u kontroliranim uvjetima. Nadalje, daljinsko grijanje vrlo je prikladno za potrošače koji jedva da i primjećuju kako se njihovi grijači i voda iz slavine svakodnevno zagrijavaju.

Daljinsko grijanje nam omogućuje zelenu budućnost

Daljinsko grijanje nam omogućuje zelenu budućnost

Daljinsko grijanje ne samo da je kompatibilno s današnjim obnovljivim izvorima energije, nego se i uz uspostavljenu mrežu daljinskog grijanja, budući izvori energije također mogu centralno koristiti i distribuirati potrošačima putem postojećih cijevi daljinskog grijanja.
Dodajte tome vrhunsku učinkovitost i mogućnost korištenja otpadne topline za proizvodnju električne energije i imate sustav koji je potencijalni temelj opskrbe energijom u budućnosti.

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija - zamjena fosilnih goriva održivim alternativama

U skladu s povećanim naporima za očuvanje okoliša, obnovljivi izvori energije postali su ključno pitanje. Daljinsko grijanje zbog svoje fleksibilnosti dozvoljava biti zamijenjeno s ekološki prihvatljivim alternativama.
Obnovljiva energija je energija stvorena prirodnim resursima i uključuje geotermalnu energiju, biomasu, energiju vjetra, energiju vode, solarnu energiju itd.
Obnovljivi izvori energije su neutralni na efekt staklenika. To znači da ne povećavaju koncentraciju stakleničkih plinova (npr. CO2, metana, dušikovog oksida i CFC) u atmosferi.
Ovi alternativni obnovljivi izvori energije izravno su ili neizravno kompatibilni s daljinskim grijanjem. Izvori energije koji se obično koriste u proizvodnji električne energije, kao što su voda i energija vjetra, rijetko se koriste u sustavima daljinskog grijanja, ali većina se obnovljivih izvora koristi u velikoj mjeri u daljinskom grijanju.