12 često postavljanih pitanja o softstarterima

ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

FAQ: Softstarteri

Odjel za tehničku podršku odgovara na 12 često postavljanih pitanja o softstarterima.

Softsarteri su fleksibilniji od auto transformatora jer omogućuju mekši start, generalno po manjoj cijeni. Autotransformatori ne mogu prihvatiti različitim uvjetima opterećenja (start s teretom i bez tereta) i startni moment se ne može prilagoditi karakteristici motora i opterećenja. Štetni zakretni moment i prolazne struje se događaju izmelju napona. Auto transformator ne može pružiti mekano zaustavljanje, Autotransformatori su veliki i skupi, pogotovo ako se zahtjeva startna frekvencija.

Postoje tri različita tipa softsartera koji upravljaju motorom različitim postavkama.

  1. Kontroleri momenta kontroliraju samo jednu fazu prilikom starta. Ovako se smanjuje startni moment ali se ne smanjuje startna struja. Kontroleri momenta moraju biti u svezi s direkt on-line starterom.
  2. Upustaci koji kontroliraju dvije faze mogu smanjiti startnu struju kao i eliminirati prolazne momente, pogodni su za normalna i teška opterećenja , ali ne i preteška. startna struja u slobodnoj fazi je nešto veća nego kod dvije kontrolirane faze.
  3. Upustaci koji kontroliraju sve tri faze pružaju maksimalni nivo soft start kontrole i jedino su rješenje za preteška opterećenja.

Softstarter poboljšava startnu performansu motora na mnogo načina.

  • Postepenom primjenom napona ili struje izbjegavaju se naponski i strujni prolazi povezani s elektro mehaničkim starterima s reduciranim naponima.
  • Ubrzanje je mekano, softstarter izbjegava prolazni moment povezani s elektro mehaničkim starterima s reduciranim naponima.
  • Kontrola struje omogućuje veći moment kako se brzina povećava, to rezultira s nizom startnom strujom i/ili kraćim vremenom starta
  • Startna performansa se može podesiti prema motoru i opterećenju, uključujući točnu kontrolu strujnog limita
  • Softstarter omogućuje pouzdanu performansu kod učestalih startanja, ili ako opterećenje varira (s i bez tereta)

Softstarter također omogućuje razne pogodnosti koje nisu dostupne s ostalim naponskim starterima. To uključuje soft stop, koji sprječava vodeni udar i DC koćenje.

S unutarnjim trokutom, softstarter SCRi su u seriju spojeni sa svakim namotom motora, tako da softstarter podnosi samo faznu struju, a ne linijsku. Na taj način, softstarter može kontrolirati motor sa većom strujom od nominalne.
Unutarnji trokut spoj je jedino moguć kod motora kod kojih je se moguće spojiti na svaki od tri namota posebno i to na oba kraja, ne mogu se svi softstarteri spojiti na taj način. Linijska sklopka ili shunt trip MCCB se moraju da bi se odspojio motor ili softstarter od napajanja u slučaju opasnosti. Unutarnji trokut spoj pojednostavnjuje zamjenu zvijezda/trokut startera zbog toga sto se može iskoristiti postojeće ožičenje. Kod novih instalacija, unutarnji trokut spoj može sniziti investiciju softstartera, ali može uzrokovati dodatne troškove u vidu linijskih prekidača, MCCB sklopki i dodatnih kabela.

Softstarteri su dosta fleksibilniji od zvijezda/trokut startera i omogućuju mekši start bez rizika od prolaznih struja.
Zvijezda/trokut starteri ne mogu iskontrolirati varirajuće opterećenje i startni moment ne mogu prilagoditi karakteristici motora i opterećenja. Dodatno, prijelaz između zvijezda i trokut spoja uzrokuje štetni moment i prolaznu struju. Zvijezda/trokut starteri ne mogu odraditi soft stop.
S druge strane, zvijezda/trokut starteri mogu biti nešto jeftiniji od softstartera i mogu ograničiti startnu struju na niži nivo od softstartera ako se koriste s malim opterećenjima. Velike struje i momenti se mogu dogoditi.

Softstarteri mogu limitirati startnu struju do bilo kojeg nivoa, ali praktični minimum ovisi o motoru i opterećenju. Smanjenje startne struje smanjuje moment motora, tako da će teret zaustaviti motor ako je struja premala. Da bi se motor pokrenulo uspješno, motor mora proizvesti vise ubrzanog momenta nego što teret zahtjeva prilikom starta.

Startna struja se može procijeniti prema dosadašnjem iskustvu ili se može naručiti karakteristika motora za preciznu kalkulaciju.

Kriterij selekcije kablova ovisi o strujnom krugu i lokaciji softstartera  u strujnom krugu.

FLC – Full Load Current

 

Maksimalna duljina kablova između motora i softstartera ovisi o padu napona i kapacitetu kablova.
Kabel mora biti selektiran tako da kad motor radi na maksimalnom opterećenju, pad napona na terminalima motora ne bude veći od specificiranog u lokalnim regulativama.
Za udaljenosti veće od 500 metara ili kada se koriste paralelni kablovi, kapacitivnost kablova može biti ključan faktor. Ako ste u nedoumici, kontaktirajte Danfoss s detaljima softstartera, naponom mreže i frekvencijom. Ako želite koristiti standardne proizvode, preporučamo Line Reactors.
Kalkulacija
Cilj je limitirati di/dt tako da SCR ne zaštitimo od potezne struje zbog povećane kapacitivnosti kablova. Izlazne zavojnice moraju biti smještene blizu softstartera što je više moguće.
Izlazna zavojnica mora biti manja od induktivnosti motora.
Minimalna struja zavojnice je navedena kao startna struja.
(upustac selekcija i aplikacija, nominalno 3-4,5xFLC

AAC je evolucija u soft start tehnologiji.
Koristeći AAC, softstarter učita karakteristike motora tokom starta i stopa, nokon čega prilagodi kontrolu tako da optimira performansu.
Softstarter procijeni brzinu motora tokom svakog AAC starta i stopa, i prilagodi snagu motora na odabrano ubrzanje i usporavanje.
AAC je neovisan o opterećenju, posebno je pogodan za pumpe.
AAC omogućava tri startna i zaustavna profuila: ranu, konstantnu i kasnu akceleraciju/dakceleraciju.

DC kočenje i mekano kočenje reduciraju zaustavno vrijeme motora, ne kao mekano zaustavljanje koje povećava zaustavno vrijeme ovisno o teretu.
DC kočenje koristi DC injektiranje da bi smanjilo zaustavno vrijeme motora.
Softstarter uspori motor na cca 70% maksimalne brzine, tada primjeni kočioni moment da bi zaustavio motor u odabranom vremenu.
DC kočenje je ugrađeno softstarter i nije potrebna dodatna oprema. DC kočenje kontrolira sve tri faze, što reducira stres na motor usporedno s kočenjem na dvije faze.
Mekano kočenje koristi reversne kontaktore na ulaznoj strani softstartera da bi startao motor u obrnutom smjeru, što dodaje kočioni moment na teret.
Mekano kočenje uzrokuje manje grijanje motora i omogućuje više kočionog momenta za istu struju od DC kočenja i povoljnije je za ekstremno velike inercije tereta. (e.g. rotacione pile i sl)

Harmonici su naponi i struje koji uzrokuju neželjeno zagrijavanje u motoru, kabelima i drugoj opremi. Harmonici mogu također omesti rad i druge električne i elektroničke opreme.
Softstarteri generiraju vrlo male harmonike, samo tokom starta i zaustavljanja. Prema IEC 60947-4-2 (8.3.2.1.1), emisije harmonika su samo tokom kratkog perioda starta, i nema značajnih emisija u FULL-ON načinu. Nisu potrebni dodanti filteri za softstartere.

VLT® Soft Starter MCD 600 Upoznajte naše Softstarter-e